Halamang kumakain ng insekto

Ni May Simon

SA karaniwang takbo ng mundo, ang halaman ang kinakain ng insekto. Ngunit tila bumaliktad ang mundo para sa mga insekto sa pagkakataong ito. Halaman man silang maituturing, taglay ng mga Pitcher Plant, Sundew Plant at Venus' Flytrap ang isang malaking kaibahan sa ibang halaman. Kung pagmamasdan ang mga halamang nabanggit, animo'y para lamang silang pangkaraniwang halaman. Ngunit hindi sa panlabas na anyo nakikilala ang mga ito. Makikita lamang ang kanilang tunay na kakayahan kapag nag-umpisa na silang "kumain." Imbis na sinag ng araw, pinagpye-pyestahan ng mga mapagkunwaring halamang ito ang mga insektong walang kamalayan sa kaya nilang gawin.

Pitcher Plant
Ang Pitcher Plant na marahil ang pinakateror sa tatlo. Ito ay matatagpuan sa Borneo at sa mga bahaging tropikal ng Asya. Ang halamang ito ay nagpapakawala ng matamis na amoy ng nektar na gustung-gusto ng mga insekto. Bukod sa nakahahalinang amoy, taglay din ng halamang ito ang mala-pitsel na hugis at pulang kulay na lalong nakapang-aakit sa mga biktima nito. Oras na dumapo ang insekto upang sipsipin ang nektar, madudulas ito sa makinis na loob ng halaman patungo sa kaloob-looban kung saan malulunod na lamang ito.

Sundew Plant
Nakuha ng Sundew Plant ang pangalan nito mula sa madulas na likido sa itaas na bahagi ng dahon nito. Taglay nito ang maliliit na buhok na responsable sa paggawa ng likidong parang hamog kung titignan. Ito ang katangiang nang-aakit sa mga insektong lumapit at mahulog sa bitag nito. Pagdapo ng insekto, hindi ito makakawala hanggang sa babalutin ng dahon ang insekto na parang bitag na nakakulong hanggang kamatayan. Tutunawin ng likido ang insekto ng dalawang araw at pagkatapos ay muling magbubukas ang dahon para sa ibang insekto.

Venus' Flytrap
Sa North at South Carolina matatagpuan ang pinakamabilis makamatay sa tatlong halaman na kumakain ng insekto, ang Venus' Flytrap. Naghihintay lamang ito ng insektong magkakamaling dumapo sa kanya at kapag naroon na'y bigla na lamang nitong isasara ang kanyang mala-pangang hugis at iyon na ang katapusan ng insekto.

Tatlo lamang ang mga halamang ito sa maraming bagay na nagbibigay ng hiwaga at kulay sa mga bagay-bagay sa mundo