LIGAWAN

tampuhan-Juan Luna-1895.jpg (160005 bytes)
Tampuhan ni Juan Luna, 1895

dialog.gif (3207 bytes)

Ang Ligawan sa Kulturang Pilipino

Pag-usapan ang mga sumusunod na tanong:

1.  Ilarawan ang paraan ng tradisyong panliligaw sa Pilipinas.
2.  Ano ang pagkakaiba ng panliligaw sa Amerika at sa Pilipinas? May ligawan ba sa kulturang Amerikano?
3.  Ano sa palagay mo ang mas mabuting paraan ng panliligaw?
4.  Uso pa ba ang ligawan ngayon?
5.  Naniniwala ka ba sa ligawan?

vocabulary.gif (2771 bytes)

First date: Pinoy-style
Source:  KabayanOnline

ni Natasha Rose P. Valiente

p409_7.gif (7002 bytes)

 

 

ANG pakikipag-date ang isa sa pinakamagandang bagay at romantic na na-e-experience ng mga Pilipino.

Bago yayain ang babae sa isang date, planuhin muna ito. Siguraduhin na makakamtan mo ang kanyang "yes" para maging sulit ang inyong paglabas. Kung hindi mangyayari ito, magiging useless ang date.

Makatutulong nang malaki ang tips na ito para sa mga gustong makipag-date. Magkaroon ng malinaw na plano bago yayain ang isang babae, isipin kung saan lugar ninyo balak pumunta. Halimbawa ay sa concert, sa basketball game, sa party, kahit saan basta pareho kayong mag-i-enjoy. At kailangan ay alam mo ang daan papunta roon, baka maligaw pa kayo pareho. Sabihin din sa ka-date kung ano ang iyong susuotin nang sa ganoon ay makaisip din siya ng damit na akma sa eksena. Baka kasi napaka-pormal mo habang very rugged ang suot niya. Kahit paano ay kailangang bagay. At siguraduhin na libre ang kanyang oras para hindi makaapekto sa kanyang school or office life.

Pumili ng lugar kung saan safe kayo pareho Sa mga batang babae, ang mga magulang ay maaaring magbawal sa mga lugar na walang bantay o "chaperon". Mainam kung sa lugar na matao muna ang inyong tagpuan gaya ng party, simbahan o sports event. Baka kasi may masamang mangyari sa inyo at wala kayong mahingan ng tulong. At saka sa first date, ayaw ng babae na maging masyadong pribado ang lugar, baka maging mapagsamantala ang lalaki.

Piliin ang event na hindi gaanong mahal o gagastos ng malaki Huwag magyabang o i-impress ang ka-date. Kahit alam mong kaya mo naman ang gastos, pero sa part ng babae, nakaiirita iyon. Tingin niya ay nagiging hambog ka. Huwag rin namang maging kuripot. Pakiramdaman ang ka-date pati ang bulsa. Kung hindi mo gagawin iyon, ang iyong first date ay baka maging last. Tulungan ang ka-date na makapagpaalam sa magulang Bigyan siya ng tamang oras sa pag-uwi.

Alalahanin ang "curfew" kung mayroon. Kapag nawili ka sa ganito ay baka magulang ng babae ang ma-bad trip sa iyo. Maging maginoo Dagdag pogi points kung marunong magbukas ng pinto sa kanya, o iurong ang kanyang upuan para makaupo nang wasto. Siguradong ma-appreciate ng babae ang ganoong mumunting bagay. Gusto nila na ang trato sa kanila ay babaing-babae. Kapag nag-offer na siya ang magbabayad, sabihin na "I'd be happy to pay for you." Kahit anong pilit niya, huwag mo siyang pagbabayarin.

Ang pagtatanong ang pinakamahalaga bago gawin ang first date. Para maiwasan ang nakahihiyang sitwasyon tulad ng panunukso ng ibang tao, huwag yayain ang babae sa harap ng kanyang mga kaibigan. Yayain kapag kayo lang ang nasa paligid. Kahit okay ang pagyaya sa telepono o sulat, mas mabuti pa rin kung personal. Timing lang ang susi.

Paano mo gagawin? Habang nakikipag-usap, tumigil sumandali at magyaya. Maging direkta. Halimbawa, "Gusto sana kitang isama sa panonood ng basketball sa Biyernes kung libre ka."

Of course, huwag mag-expect na mapapasang-ayon mo siya kaagad. Magtatanong muna "yan ng sangkatutak bago pumayag. Dapat ay laging may handang sagot. Halimbawa, "Sino ang kasama natin?" "Puwede ba akong magsama ng chaperon?" Kapag pumayag na siya, tawagan siya sa gabi bago ang takdang araw ng inyong date para mapaalala mo ito sa kanya at para rin mapag-usapan ang ilang detalye.

Maging handa kung sakaling mag-iba ang kanyang isip. Maging kalmado at reasonable. Tanungin ang babae kung ano ang dahilan at biglang nagbago ang kanyang isip. Baka may importante siyang commitment o kaya ay emergency na nangyari. Sa ganitong sitwasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Yayain na lang siya sa susunod. Maging matiyaga.

Halimbawang sa pangatlo o pang-apat na beses ka na niyang hindi pinagbibigyan at marami siyang dahilan, alam mo na ang ibig sabihin nito. Hindi ikaw ang tipo niyang lalake. Pero, huwag mawalan ng pag-asa, "ika nga, "there ang many fishes in the ocean."

cultureNote.gif (2508 bytes)

Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Sino ang nagyaya sa unang date?  Ang lalake ba o ang babae?  Bakit?
2.  Anu-anong lugar puwedeng maganap ang unang date? 
3.  Ano ang mas mainam na paraan ng pagyaya sa unang date?  Sa sulat, sa cell phone text, sa email, sa telepono, o personal lamang?  Bakit?
4.  Saan puwedeng maganap ang unang date?
5. 

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

 

grammarNote.gif (2771 bytes)

dialogVar.gif (3207 bytes)