Dolphins, tagahanap ng
nakatagong bomba sa dagat

Ni May C. Simon

Kung dati'y pinapanood lamang sila sa telebisyon at sa mga palabas sa mga water park, ngayo'y bahagi na sila sa puwersang nangangalaga sa seguridad ng mga mamamayan.

Ang mga dolphin ay kilala sa kanilang katalinuhan at sa kanilang maamo at masayang pakikitungo sa mga tao. Kaya naman hindi ganoon kaimposible ang paggamit sa kanila upang makatulong sa pag-aaral, maging sa mga proyektong pangmilitar.

Bottlenose dolphins
Isa sa mga uri ng dolphin ay ang Tursiops Truncatus, na mas kilala bilang bottlenose dolphin. Ang mga dolphin na ito ang pinakasikat sa lahat ng mga dolphin dahil sa kanilang madaliang pakikibagay sa kanilang kapaligiran, lalo na sa pakikiangkop sa pangangalaga ng mga tao. Ang uri nila ang kadalasang napapanood sa mga pelikula dahil sila ay likas na bibo at madaling makasunod sa mga ipinapagawa sa kanila.

Kakayahang sonar
Maaaring ang mga tao na ang pinakamatatalinong nilalang sa mundo, ngunit mayroon din naman silang mga limitasyon. Isa na sa mga limitasyong ito ang kakayahang sonar. Umaasa lamang ang mga tao sa mga kagamitan upang makamit ang benepisyong dulot ng sonar. Bagama't makabago ang mga kagamitan ng mga tao tulad ng radar, hindi pa rin ito sapat upang matunton ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng karagatan.

Ito ang naging problema ng navy ng Estados Unidos nang hindi mahanap ng kanilang radar ang mga nakatagong bomba sa sea floor ng Gulpo ng Umm Qasr sa Gitnang Silangan. Dito pumapasok ang kakayahan ng mga dolphin. Nang hindi makaya ng mga kagamitan ang paghahanap ng mga sea mine, gumamit ng mga dolphin ang navy upang hanapin ang mga bombang ito.

Hindi naman daw nalalagay sa panganib ang mga dolphin sa gawaing ito, ayon kay Tom Lapuzza, ang tagapagsalita ng US Navy Marine Mammal Program sa Space and Naval Warfare Systems Center sa San Diego, kung saan humigit-kumulang sa 20 dolphins ay sumasailalim sa isang pagsasanay. Ang mga bombang hinahanap ay sasabog lamang kung mayroong isang malaking metal na bagay na dadaan dahil ito ay ginawa upang magpasabog ng mga malalaking barko.

Sa pagkakataong ito, kinailangan na naman ng tao ang tulong ng mga dolphin. Ngunit higit pa sa pang-aaliw na karaniwan nilang ginagawa, sila ngayon ang bagong bayani ng karagatan.