Buhay ng mga tindero't tindera
Tawad dito, tawad doon, Tawad dito, tawad doon

dialog.gif (3207 bytes)

Tindero ng Prutas sa Palengke

palengke4.jpg (83531 bytes)

Pag-usapan ang mga sumusunod:

1.  Ilarawan ang palengke sa Pilipinas.  Anu-ano ang mga paninda ng mga tindero at tindera sa palengke?

2.  Ano ang pinagka-iba ng hinog at hilaw ng prutas?

3.  Mahirap ba ang buhay ng isang tindero/tindera?

4.  Paano tinitimbang ang mga bilihing prutas at gulay?

vocabulary.gif (2771 bytes)

Use the on-line dictionary for vocabulary words. 

Buhay ng mga tindero't tindera
Tawad dito, tawad doon, Tawad dito, tawad doon
Ni Arlyn Floro

real.gif (626 bytes)

SA bansa natin pangkaraniwang tanawin sa isang palengke ang maiingay na tindero't tindera. Tawad dito, tawad doon ang mga mamimili. Sobrang dami ang matutunghayang iba't ibang klase ng paninda na aayon sa pang-araw-araw na pangangailangan.

Marami sa atin na umaga pa lang, ang unang destinasyon ay ang palengke. Totoo ito lalung-lalo na sa mga ginang ng tahanan.

Sa palengke, iba't ibang klase ng mga tindero't tindera ang makakasalamuha. Mayroong masungit, mataray, at ang iba naman ay sadyang mabait. Ang mga ito iyong kapag tinawaran mo ang kanilang tinda ay ibibigay naman kahit pabalik lang. Hindi nakapagtatakang marami silang nagiging suki.

Isa sa maagang magising para mamalengke ay si aling Violy dahil sa siya ay may dalawang anak na nag-aaral sa kolehiyo at isa pang nasa high school. Maaga pa lamang ay kailangan na niyang makapaghanda ng pagkain dahil nasanay ang mga anak na bukod sa baong pera ay may baon pang pagkain.

Kung ang mga ginang ng tahanan ay maagang nagigising para pumunta sa palengke, ano pa kaya ang mga tindero't tindera? Mas malaki ang sakripisyo nila sa buhay. Alam ito ni Riva Careon, 16. Tinutulungan niya ang kanyang ina na magtinda kapag tapos na ang klase, kasabay na rito ang kanyang pagre-review. Ayon sa kanya, ipinagpatuloy lang ng kanyang nanay ang naiwang negosyo ng kanyang lolo sa Monumento Market. Marami-rami na rin daw kasi ang matagal nang suki ng kanyang lolo noong ito ay nabubuhay pa. Idinagdag ni Riva na sa katagalan, mga ilang beses na rin silang nagpapalit-palit ng tinda base sa kung ano ang mas mabili.

Samantala, si Alice Aguila, 45, ay nagtitinda naman sa Marulas market sa Valenzuela. Matagal narin siyang nagtitinda ng gulay. "Naisipan kong gawin ito nang maagang mag-asawa si Laine, ang panganay kong anak. Hindi nga siya nakatapos sa kursong nursing. Nagtitinda-tinda na lang ako para ipangtawid-gutom naming mag-anak."

Idinagdag niya na minsan, may kahirapan sa pamamakyaw ng gulay. Kailangan daw ay mabilis ka at malakas ang "radar' mo kung saan makakapamakyaw ng gulay sa murang halaga para maitinda din sa palengke nang mura. Kadalasan, sa Divisoria mura at maraming mabibili.

Si Aling Sion, 65, tindera ng baboy sa Blumentritt market. Kahit matanda na siya ay masipag pa rin siya sa pagtitinda. Kahit pa nga ngayong ang kanyang mga anak ay may asawa't anak, todo kayod pa rin siya. Hindi niya alintana ang hirap ng isang tindera, ang bigat ng kanyang binubuhat at mga panganib na dala ng kanyang trabaho. "Talagang ganoon ang buhay. Ayokong matulad sa mga kasing edad ko na walang pinatunguhan ang kanilang katandaan. Hindi ko matatanggap na mamatay ako sa gutom dahil aminado akong hindi ako ganun kasuwerte sa aking tatlong anak.

Nangagsipag-asawa na sila kaya ang mga baboy at baka na itinitinda ko na lang ang itinuturing kong kapamilya," wika ni Aling Sion.

Si Toto naman ay isang kargador. Sa murang edad ay tumulong na siya sa kanyang ina sa pagtitinda ng lugaw sa Malinta market upang hindi na sila humanap pa ng makakatulong na susuwelduhan pa nila. Wala ng tatay si Toto kaya siya na rin ang tumatayong padre de pamilya sa kanilang tahanan. Ngayon sa edad na 22, matatapos na siya ng pagiging guro. At ipinangako niya sa kanyang ina na pag-aaralin niya ang kanyang mga kapatid para balang araw ay huminto na ito ito sa pagtitinda.

Tuwang-tuwa naman ako nang makilala ko si Barang, 9. Siya ang tagakanta ng kanyang Tatay Doy sa kanilang tindahan ng damit. Ito ang maririnig kay Barang, "Bili na kayo, bili na kayo. Dito na tayo, dito na kayo. Trenta y singko lang may saplot na kayo. Hoy alie … hoy, mama, halika …" At tunay namang nakakaakit si Barang sa kanyang style na pakanta sa pagtawag niya sa mga customer. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa paaralang pang-elementraya sa Karuhatan.

Grade 3 na siya roon. Aniya, hindi naman niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral sa pagtitinda niya ng damit sa Karuhatan market. Isinasabay niya ang pagre-review kapag pagod na siyang tumawag ng mga mamimili. Iba't iba ang dahilan ng tao kung bakit nila pinasok ang isang klase ng trabaho. Basta ang mahalaga ay nakatutulong sila at hindi sila nagiging pabigat sa lipunan.

Kunsabagay, ang pagiging tindero't tindera ay isang marangal na trabaho lalo na ngayon na ang mga paninda nila ay inilalagay na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa ayos. Sa ngayon nga ay may panukalang maging ang kasuotan nila ay iaayos din upang maging kagalang-galang sila at maganda sa tingin ng mga mamimili.

cultureNote.gif (2508 bytes)

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

Punan ng mga patlang ng mga salitang angkop sa pangungusap.  (Write in Upper Case)

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

dialogVar.gif (3207 bytes)