Anong klase kang sandwich?


dialog.gif (3207 bytes)

Pag-usapan ang mga iba't-ibang klase ng sandwich.  Anu-ano ang mga iba't-ibang uri ng sandwich?  Kailan kinakain ang mga ito? 
img_grichi.gif (16666 bytes)wraps_mini.gif (12928 bytes)sandwich.gif (7308 bytes)

vocabulary.gif (2771 bytes)

Anong klase kang sandwich?
real.gif (626 bytes)
Glossary
(Click on the link above and a separate window will appear
listing all the highlighted Tagalog words in glossary format.)

Use the on-line dictionary for difficult vocabulary words. 


MAHILIG ba kayong kumain ng sandwich?

Kung isa kayo sa mga bumibili ng sandwiches sa mga sikat na sandwich
outlets sa loob ng malls, maari n'yong "isalarawan" ang inyong personalidad
sa pamamagitan ng mga nilalaman ng inyong pagkain.

Ayon sa mga mananaliksik ng Boca Raton, Florida, maraming ebidensya ng
karakter ang nakapaloob sa bawat sandwich na kinahihiligan ng tao.

"You are what you eat, so goes the cliché," sabi pa ng isa sa behavioral
scientists. Idinagdag pa nila na ang relasyon ng tao at kanyang kinakain ay
"primal."

"We use it to comfort and to punish, to show our love and to deny our love, to
celebrate our victories and soothe our defeats -- that it becomes tightly woven
into our emotional lives," sinabi ni Prof. James Radford.

Idinagdag pa n'ya na ang mga sandwich ay isa sa mga pinakamagandang
"personality indicators" dahil kinakain ito direkta mula sa kamay hanggang
bibig. Dahil dito, nadadagdagan daw ang emosyonal na koneskyon nito sa
kumakain.

Ito ang mga inilalarawan ng sandwich mo sa iyo...

Bologna and American Cheese:

sub.gif (12267 bytes)


Makaluma ang iyong paniniwala, at simple ang pananaw. Prangka at direkta
sa punto ang mga pananalita. Mahalaga sa iyo ang pagiging matapat. Medyo
inosente at madaling magtiwala.

Turkey Sandwich:


Mahiyain at tahimik. Handang tumulong kapag hiningan sa panahon ng
kagipitan. Lumalayo sa kaguluhan, may ugaling umiwas sa away. Hindi
mapagsugal sa t'yansa bagamat mabuti at mapagbigay na magulang.

Club Sandwich:
Galante at mapagmahal. Mapagbigay sa iba, maging sa sarili. May likas na
talino sa paglikha at inobasyon. Mahilig mangalikot ng mekanismo. May
ugaling gumawa ng kumplikasyon.

Ham and Swiss:

sandwich.gif (7308 bytes)

Tahimik at pribado. Kakaunti ang kaibigan bagama't napakalapit niya sa mga
ito. Matapat na kaibigan at mapagbigay ng suporta. Matigas ang ulo at may
ugaling kumapit sa makalumang paniniwala.

Italian Hero:

img_cluwhe.gif (18148 bytes)
Mataas ang pamantayan at may kayabangan. Agresibo at mahilig sumugal
sa pagkakataon. Magaling na pinuno, ngunit nakalilimot kung may mga
sumusunod. Kailangang makinig paminsan minsan sa payo ng katrabaho't
kaibigan.

Peanut Butter and Jelly:

Photo

May kakaibang talento at mahilig mag-eksperimento. Mahilig ipaghalo ang
ang iba't ibang tao at mga ideya. Lalo na ang mahilig sa crunchy style ng
peanut butter. Hindi natatakot marumihan paminsan-minsan.

Tuna Salad:


Kalmado at may kaliwanagan sa pag-iisip. Laging hinihingan ng payo.
Magaling lumutas ng problema bagama't mahilig magbintang. Iwasang dalhin
ang problema ng iba, lalo na't hindi mo sila responsibilidad

cultureNote.gif (2508 bytes)

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

Complete each sentence below using the correct adjective.

1. Hindi siya masyadong nagsasalita kapag maraming tao. Puwedeng mong sabihin na __________ siya.

2. Hindi makabago ang paniniwala niya.  ________ ang mga pananaw niya.

3. Maasahan mo ang isang kaibigang ito sa anumang bagay.  Tunay na ______________na kaibigan siya.

4.  Hindi siya natataranta.  ____________ siya sa bawat sitwasyon.

5.  Masasabi mong mapagmataas ang isang tao kung may ________________ siya.

 

dialogVar.gif (3207 bytes)

Describe the following people.  Guess what these people's personalities are:

gma.jpg (13728 bytes)

mother.gif (64857 bytes)

madasalin.jpg (24244 bytes)

pacman01.jpg (18601 bytes)