anabnr2.gif (15838 bytes)

Panoorin ang mga pelikula sa ibaba at gawin ang nakatakdang sulatin sa ibaba:

anakletters.JPG (2367 bytes)


anak.jpg (5153 bytes)

This is the story of a mother's agony and her
desperate to piece back the broken fragments of her
shattered family. Josie returns to Manila after working
as a Domestic Helper in Hong Kong for ten years. Her
beloved husband, Rudy who died five years ago, was
good-natured, loving and kind but was not a good
provider. She was forced out of financial need to go
abroad and slave under abusive employers in order to
provide a better life for the family. But her happy
expectation of a joyful reunion with her beloved
children is dashed to pieces when she finds that in
her absence, her family has fallen apart: her
first-born, Carla has run loose and wild for lack of
guidance; her son, Michael, is in deep trouble in
school; and her youngest, Daday doesn't know who
she is. Josie is a stranger to her own family. Josie is
horrible aggrieved when Carla, in a fit of helpless fury,
throws at Josie's face all her years of pent-up anger
& resentment. She blames Josie for her aimless, ruined
life. Josie was never here to give her love, she says,
that is why she seeks it in the arms of men. Finally,
Josie admits defeat. She has failed bitterly in her role
as a mother. What is the right thing for her to do?
Should she stay or should she go? Will she have the
courage to try to reclaim her family, or will she take
the easier way out and return to her familiar life in
Hong Kong?

Gawain sa Panood:

Ang panonood ng pelikula ay waring isang pagtunghay sa sining at buhay.  Dahit dito, mahalaga ang pagdalumat sa kagandagan nito bilang produkto ng koletibong malikhang isipan at imahinasyon ng tao. Gayundin, kailangan ang maingat at pamanuring pagdama sa mga tauhan - sa kanilang iniisip, nadarama at ikinikilos at sa mga pangyayaring kinasasangkutan nila.  Sa kabuuan, kailangang suriin ang mga salik na tumulong upang maging ganap na buhay at masining ang pelikula.

Sa pamamagitan ng pan-aantas pahalagahan ang pangkalahatang merito ng pelikulang pinanonood:

5- mahusay na mahusay
4 - mahusay
3 - katamtaman
2 - mahina
1 - mahinang-mahina

Pamantayan Puntos Puna
Banghay
1.  Ayon sa hinihingi ng punto de bista at itinakdang panahon ang naratibong pamamaraan sa pelikula
2.  Bawat pangyayari ay nakatulong sa pagpapalutang ng karakter ng mga tauhan at tema ng pelikula.
3.  Makabuluhan ang naging paggamit ng foreshadowing at plasbak upang pamg-ugnay-ugnay ang mga pangyayari at panahon
4.  Makatotohanan at orihinal ang dayagolo ng mga tauhan. 
Pagganap
1.  Angkop ang pagganap ng mga tauhan ayon sa kanilang karakter.
2.  Naging malalim at nagkaron ng konsistensi ang kanilang pagganap.
Sinematograpiya
1.  Naaangkop at makabuluhan ang mga kagamitang biswal sa pelikula.
2.  Nakatulong ang pag-iilaw sa pagtatampok ng mga mahahalagang eksena.
3.  Malikhain at may layuning ang galaw ng kamera.
Musika
1.  May orihinalidad ang paglapat ng tunog
2.  Nakatulong ang awitin upang maunawaan ang tema ng pelikula
Disenyong Pangkasuotan
1.  Awtentiko at angko sa panahong iniinugan ng pelikula ang mga kasuotang ginagamit.