anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa mga Pinoy sa Nayon.. 
Gamitin ang Matching Game  sa ibaba  para sa matutunan ang mga bagong salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan

 

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

Ang Talinghaga ng mga Robot
real.gif (626 bytes)

DOON PO SA NAYON
ni Sen. Juan M. Flavier
Pilipino STAR Ngayon 07/23/2002


ANG asyendero ay palagiang nabibighani sa mga pagbabago sa teknolohiyang nagaganap sa modernong mundo. At sa bawat pagkakataon na nakababasa siya ng mga bagong tuklas ng siyensiya na angkop sa kanyang pangangailangan, binibili niya ang mga ito.

Nang maglaro siya ng golf sa Japan ay napansin niya ang malinis na golf course. Tinanong niya ang kaibigang Hapones kung sino ang naglilinis niyon.

‘‘Mga robot. Walang ibang taong nagpapanatili ng golf course maliban sa isang computer programmer,’’ sagot ng kanyang golf partner.

‘‘Mahusay! Maaari ba akong makabili ng ilang robot na naka-program bilang magsasaka para magamit ko sa aking lupain sa Pilipinas?

"Puwede. Ilan ba ang kailangan mo?’’

‘‘Isang dosena.’’

Bumili nga ng robot ang asyendero sa Japan kaya mga robot na ang gumagawa sa kanyang bukid.

Isa lang ang naging mabigat na problema. Ang mga bakal na robot ay kumikinang sa liwanag ng araw at ito ang nagdudulot ng sakit sa mata ng mga taong nagdaraan. Tinawagan ng asyendero ang kaibigang Hapones para humingi ng tulong.

‘‘Madali lang, pinturahan mo ang mga robot. Ito ang pipigil sa reflection ng liwanag. Pintahan mo ang mga robot ng brown.’’

‘‘Bakit brown?’’

‘‘Siyempre, para magmukha silang Pilipino.’’

‘‘Mahusay na payo. Susundin ko ang iyong rekomendasyon. Maraming salamat,’’ sagot ng naliligayahang asyendero.

Pininturahan ang mga robot. Hindi na kumikinang ang mga robot subalit nagkaroon ng panibagong problema. Ang mga robot ay kumikilos na tulad na ng mga manggagawang Pilipino. Kalahati ng mga robot ay hindi na pumasok sa trabaho samantalang ang kalahati ng natitira ay hindi nagsasaka at nagpapalipas na lamang ng kanilang oras.

 

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

 

anarule.gif (1534 bytes)

Mga iba Pang Gawain