anabnr2.gif (15838 bytes)

baha.gif (11119 bytes)
Source:  Philstar

Gawain:

Magsulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa larawan sa itaas.  Ano ang masasabi mo tungkol sa basura at sa malalang pagbaha sa mga lugar sa Pilipinas?   Ano sa palagay mo ang lunas sa suliraning ito?

Gamitin ang mga sumusunod na salita:

baha
basura
madumi
dapat
kailangan
mag-recycle
magtapon
disiplina
kapaligiran
makakatulong
makagagawa
mabuti
bayan
kalikasan