anabnr2.gif (15838 bytes)

Click the audio icon to listen to the dialog.   Pause and repeat after each speaker for pronunciation practice. Do the quiz below.

Ang Eskuwelahan
real.gif (626 bytes)

Nanay: Magandang Umaga, ho! Ipapalista ko ang anak ko para sa Grade 2.   Maari ko bang malaman at makita ang sanitasyon at kalinisan ng buong eskuwelahan?

Guro:  Maari ho.  Kung nais ninyo, sasamahan ko kayong lumibot sa paligid ng eskuwelahan para makita ninyo ang aming palikuran at kantina.

Nanay:  Ito ba ang kantina ninyo?

Guro:  Oho.

Nanay:  Ay, ang dumi naman ng kusina.   Naku! Napakaraming ipis!  Kaya naman pala nagkalason-lason ang mga mag-aral noong nakaraang taon. 

Guro:  Hindi ho dahil sa kantina namin iyon.   May pagkaing ipinaluto sa labas 'yong isang tagatinda namin.  Hindi namin nasiguro kung ano ang kalagayan ng pagkain.

Nanay:  Kahit na.  Kailangang linisin ninyo ang buong kantina para siguradong hindi na mauulit muli ang pangyayari noong isang taon.

Guro:  Huwag ho kayong mag-alala.  Bago magsimula ang klase siguradong gagawin namin ang lahat nang paraan upang malinis ang kantina at iba pang gusali sa eskuwelahan....Ito nga po pala ang isa sa mga palikuran na ginagamit ng mag-aaral dito.

Nanay:  Ay naku po!  Wala pa lang tubig dito.  Hindi gumagana ang gripo ninyo!
Guro: Ang sabi ng NAWASA magpapadala raw sila ng tubero para maayos ang daloy ng tubig dito sa eskuwelahan.
Nanay:  Dapat bago magsimula ang klase maayos na ang lahat nang dapat ayusin.

Mga Gawain

1.  Sagutin ang mga sumusunod na tanong

This space shows a quiz in java-enabled browser.

 

2.  Gumawa ng mga maikling dialog tungkol sa mga sumusunod:

a.  Pagbili ng karne sa palengke
b.  Pagkakamay kapag kumakain
c.  Paggamit ng tubig sa palikuran
d.  Paglilinis ng bahay sa Pilipinas
e.  Pagkain ng mga sariwang gulay
f.  Pagkain ng karne ng baboy