anabnr2.gif (15838 bytes)

You may use the following On-Line Dictionary to check on the meaning
and use of the vocabulary words listed below.

Tagalog-English
Dictionary

English-Tagalog
Dictionary

kabataan
paniniwala
magulang
kagustuhan
kakayahan
kakulangang
kaalaman

walang alam
karanasan sa buhay
payo
puna
magandang buhay
masaganang buhay
matagumpay
makatapos
makapagsarili
makatulong