anabnr2.gif (15838 bytes)

BATANG-BATA KA PA
by: Jim Paredes

Click her to Listen to the song.

This song is a conversation between a child and his father/mother and how each has something to learn from each other.


I
Batang-bata ka pa at marami ka
pang
Kailangang malaman at intindihin sa
mundo
Yan ang totoo
Nagkakamali ka kung akala mo na
Ang buhay ay isang mumunting
paraiso lamang


Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat na
kailangan
mong malaman
Buhay ay di ganyan
Tanggapin mo na lang ang
katotohanan
Na ikaw ay isang musmos lang
Na wala pang alam
Makinig ka na lang, makinig ka na
lang

II
Ganyan talaga ang buhay
Lagi kang nasasabihan
Pagkat ikaw ay bata
At wala pang nalalaman
Makinig ka sa 'king payo
Pagkat musmos ka lamang
At malaman nang maaga
Ang wasto sa kamalian

III
Batang-bata ako at nalalaman ko
Inaamin ko rin na kulang ang aking
Nalalaman at nauunawaan
Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan
Alam ko na may karapatan
Ang bawat nilalang
Kahit bata pa man, kahit bata pa man

Nais ko sanang malamanang mali sa
katotohanan
Sariling pagdaranas ang aking
pamamagitan
Imulat ang isipan sa mga kulay ng
buhay
Maging tunay na malaya sa
katangi-tanging bata

Batang-bata ka pa at marami ka
pang
Kailangang malaman at intindihin sa
mundo

"Nais ko sanang malaman
ang mali sa katotohanan"
Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat na
kailangan mong malaman

Sariling pagdaranas ang aking
pamamagitan"
Nagkakamali ka kung akala mo na
Ang buhay ay isang mumunting
paraiso lamang...
la, la, la, la, la, la, la, la, la...