anabnr2.gif (15838 bytes)

pagsusulit.gif (9477 bytes)

Working Student

Click the audio icon to listen to the dialog.   Pause and repeat after each speaker for pronunciation practice. Do the quiz below.
real.gif (626 bytes)

Guro:  Ernie, puwede ba kitang makausap tungkol sa katayuan mo sa klase ko?  Napansin kong madalas kang absent.

Ernie:  Hindi na ho mauulit.

Guro:  Lumampas ka na sa bilang nang "allowed absences."   Bagsak ka pa sa Midterm exam mo.  May problema ka ba?

Ernie:  Wala naman ho kaya lang lagi akong puyat kasi nagtratrabaho ako ng night-shift sa SM. Kulang kasi ang baon na binibigay ng magulang ko. At kailangan din akong magtrabaho para may pambayad sa tuition na inutang ko sa Loan Board.

Guro:  E, kung bagsak ka naman sa klase, sayang din ang tuition na binabayaran mo.

Ernie: Baka ho pwede pa akong bumawi sa klase ninyo.

Guro: Kung pagbubutihin mo ang marka mo sa huling exam at sa iyong report, baka magagawan natin nang paraan.

Ernie: Sisiguraduhin ko hong mapaghahandaan ko ang mga iyon.

This space shows a quiz in java-enabled browser.