anabnr2.gif (15838 bytes)

Ang talinghaga ng batang ibig matuto
DOON PO SA NAYON
ni Sen.Juan M. Flavier
Philstar on Line

real.gif (626 bytes)


ISA lamang ang pangarap ng magsasaka sa kanyang
anak na lalaki at ito ay ang makatapos ng college.
Ayaw niyang matulad sa kanya ang anak. Nakaabot
lamang ang magsasaka ng grade one.

Hindi niya pinagtatrabaho sa bahay ang anak upang
maibuhos nito ang lahat ng oras sa pag-aaral.

Nang ang anak ay mag-graduate sa elementarya
ipinasyal ito ng ama sa lungsod. Binisita nila ang ilang
tanggapan ng mga opisyal ng pamahalaan at gayundin
ang ilang magagandang lugar.

Inilibot din ng ama ang anak sa lugar na pinakasentro
ng kalakalan. Maraming tindahan silang pinasok.
Nakita nila rito ang isang binibentang computer.

‘‘Tatay, ano po ba iyong bahagi ng computer na tulad
ng telebisyon?’’ tanong ng bata.

‘‘Hindi ko alam,’’ sagot ng ama.

Patuloy pa rin sa pagtatanong ang bata sa mga bahagi
ng computer. ‘‘Ano po ba ang bahaging iyon na
katulad ng makinilya?’’

‘‘Hindi ko alam,’’ sagot ng ama.

Humingi ng tawad ang anak at winika,
‘‘Ipagpaumanhin po ninyo ang sunud-sunod kung
pagtatanong, Tatay.’’

Sinserong sinagot ng ama ang anak, ‘‘Walang anuman
iyon, anak. Dapat kang magpatuloy ng pagtatanong sa
akin para ka matuto.’’