anabnr2.gif (15838 bytes)


Idioms Used
for Greetings

Saan ka galing?
Saan ka pupunta?
Dumaan ka sa amin.
Diyan lang.
Hayaan mo.
Salamat.
Saka na po.
Sandali lang.
Gabi na.
Maaga pa.
Ginagabi ka yata.
Ang aga-aga mo naman.
Heto, nakakaraos naman.

 


Descriptive
Words

ganda
yaman
laki
bilis
init
pangit
batang-bata
tanda
taba
payat


Other
Words

palengke
bayan
tabi-tabi