anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa mga Pilipino sa Nayon. 
Gamitin ang flashcard sa kanan  para sa mahihirap na salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

 


Ibang klaseng abono
real.gif (626 bytes)
DOON PO SA NAYON
ni Sen. Juan M. Flavier
Pilipino STAR Ngayon

Mahusay na magsasaka si Mang Senting. Marami siyang alam na
paraan sa pagsasaka. Gusto kong matuto sa kanya kaya lagi
akong bumibisita sa kanyang bukid. Minsan ay nadaanan namin ang mga tanim niyang pinya. Pinuri ko ang malusog na mga pinya. Napansin ko ang mga tanim na sili sa pagitan ng mga pinya.

‘‘Sili ba iyan Mang Senting?’’ tanong ko.

‘‘Opo, Doktor.’’

‘‘Para ano iyon?’’

‘‘Iyan ay abono.’’

Takang-taka ako. Paano magiging abono ang sili sa pinya.

Napatawa si Mang Senting at saka nagpaliwanag.

‘‘Alam ninyo, Doktor, kailangang lagyan ng abono ang pinya para
maganda ang paglaki at madaling magbunga. Mahal ang abono
kaya ang ginawa ko tinaniman ko ng sili sa pagitan ang pinya. Sa
tatlong buwan ay handa nang anihin at ibenta ang sili. Ang pera
ay ginagamit kong pagbili ng abono para sa pinya. Kaya ang
tawag ko sa sili ay abono.’’

‘‘Pasensiya ka na Mang Senting, hindi itinuro sa kolehiyo ng
Medisina ang tungkol sa sili at pinya,’’ sagot kong nakangiti.

Idinagdag pa ni Mang Senting, ‘‘Ang iba ay nagtatanim ng talong,
gabi, kalabasa o sitaw. Depende kung ano ang hiyang na tanim
sa lupa. Ang importante, lahat ng tanim ay maaani sa loob ng
tatlong buwan para pagkakitaan at maibili ng abono."

Humanga na naman ako kay Mang Senting dahil sa husay sa
pagsasaka.

 


Mga Talasalitaan

Gamitin ang flash sa itaas.

Adjectives and Verbs

mahusay
magsasaka
pagsasaka

matuto
nadaanan
malusog

nagpaliwanag
magbunga
tinataniman

nakangiti
hiyang
husay
pagkakitaan

Things/Objects

sili
pinya
abono

kalabasa
sitaw
talong
gabi

Others

takang-taka
importante

 

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

1.  Anu-ano ang mga gulay na tanim ni Mang Senting?

2.  Ano ang relasyon ng sili sa tanim ni Mang Senting na mga Pinya?

3.  Bakit kinakailangang lagyan ng abono ang pinya?

4.  Gaano katagal bago puwedeng maani at ibenta ang sili?

5.  Anu-ano pang gulay ang puwedeng itanim nang madalian?

 

anarule.gif (1534 bytes)

Mga iba Pang Gawain

1. Ano ang kahulugan ng talinghagang ito?  Ano ang isinasalarawan ng magsasakang ito?  Kung may kaalaman tungkol sa pagsasaka, magbigay ng halimbawa.

2.  Basahin ang "Ad" ng Kagawaran ng Agrikultura sa Pilipinas.  Ano ang ibig sabihin nito? 

 

MAY DATING NA, MAY AKSIYON PA!

3.  Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba.   Sumulat ng isang talata tungkol sa nga larawan.

wpe34B.jpg (51193 bytes)

greenmangoe.jpg (138655 bytes)

marketdelight.jpg (65463 bytes)

Source: Private Travel Site