anabnr2.gif (15838 bytes)

Dinalaw ni Tony   si  Ben.  Ginabi na siya kaya inanyayahan na siya ni Aling Mila na sa kanila na maghapunan.
real.gif (626 bytes)


Aling Mila:  Tony, dito ka na kumain.   Marami akong nilutong ulam.

Ben:  Siyanga naman, Tony. Dito ka na maghapunan para maipagpatuloy natin ang ating usapan.

Tony:  Teka. Alas, siyete na pala.  Hindi ko namalayan ang oras.  Tiyak na hinihintay na ako ni Misis.  Mag-aalala ho iyon pag ginabi ako.  Sa bahay na lang po ako mag-hahapunan.

Aling Mila:  A, ganoon ba?  E, di mag-uwi ka na lang nitong kalamay na ginawa ko.

Tony:  Salamat ho, nag-abala pa ho kayo.

Aling Mila:  Naku, wala iyon.  Gusto kong matikman ninyo ni Misis ang luto ko.

Tony: Salamat po.  O siya, ako ho'y magpapaalam na sa inyo.

Aling Mila:  O sige. Mag-ingat ka sa daan.

Ben:  O, Tony, ako naman ang bibisita sa inyo sa susunod. 

Tony:  O sige.