RELIGION

real.gif (626 bytes)

Tess: Beth, saan ka pupunta?
Beth: Sa sementeryo. Di ba Araw ng mga Patay ngayon.
Tess: Oo nga a-primero ng Nobyembre pala ngayon, muntik ko ng nakalimutan.
Beth: Nagpamisa nga ang pamilya namin kagabi. O ano, gusto mo bang sumama?
Tess: O sige sasama na ako, para mabisita ko rin ang libingan ng lolo at lola ko.
Beth: Puwede bang dumaan muna tayo kina Mia para kunin ang mga kandila at pagkain?.
Tess: Sige.
Beth:  Bilisan natin kasi mainit!