anabnr2.gif (15838 bytes)

Pista sa Pinas
PINTAFLORES FESTIVAL

Kabayan


Hulyo 1/San Carlos City,Negros Occidental
Walang humpay na pagsasaya at pagsasayaw ang mga tema ng taunang
kapistahan sa San Carlos. Sila ay nagbibigay-pugay kay St. Charles
Borromeo. Ang mga nagtatanghal sa Pintaflores ay nakasuot ng makukulay
na floral tattoos, at nagsasayaw sa malakas na tunog ng tambol. Ito ay isang
masayang araw ng pinaghalong moderno at makalumang tradisyon.

ARAW NG DAVAO Hulyo 1
Tatlong probinsya, iisang kaarawan. Ipinagdiriwang ng Davao del Norte, Davao
del Sur at Davao Oriental ang taun-taong araw ng pagkatatag na may
kasamang trade fairs, palarong pampalakasan at iba't ibang mga
pagtatanghal na pangkultura.

FEAST OF OUR LADY OF PIAT Hulyo 1-2/ Piat Basilica Minore, Piat, Cagayan

Binibigyan ng Piat ang kanilang pinakapipitagang imahen ng Mahal na Ina ng
red carpet treatment sa taun-taong relihiyosong tradisyon na ito. Isang
mapayapang prusisyon ang tampok ng okasyon kung saan nagpupunta ang
mga deboto sa buong bansa at masayang nag-aalay ng maraming bulaklak
sa Our Lady of Piat.

SAGAYAN FESTIVAL Hulyo 4/Tubod, Lanao del Sur
Noong unang panahon, ikinukonsidera ang Sagayan bilang isang seryosong
sayaw na pandigma. Ngayong mga araw, tanda ito ng kasiyahan, habang
ipinagdiriwang ng mga taga-Lanao del Norte ang kanilang taunang kapistahan
at pagsasaya. Isang totoong cultural experience ang maaasahan mula sa
pinakapuso ng Mindanao.

ALEGRIA DE ISABELA Hulyo 6/Isabela, Basilan

Ito ay isang klasikong uri ng pamamagitan: isang pamayanan ang nasa
peligrong malunod dahil sa bagyo; dumating si St. Isabela para sagipin sila.
Magmula sa araw na iyon, habambuhay na nagpapasalamat ang mga taga-
Isabela sa kanilang patron.