Ako ay Pilipino
C.M. VEGA

terrace.jpg (16765 bytes)

Ako'y Pilipinong hindi yumuyuko
sa ibig lumupig na banyagang-dugo;
habang may layunin di takot sa punlo,
ang kalayaan ko'y laging nakatayo.

Ako'y Pilipinong nadapa't nagbangon
ay may sumusulak na dakilang layon;
inaaring langit ang luksang kabaong,
kung ang aking laya'y kukulunging ibon.

Ako'y Pilipinong may luntiang gubat
na bukal ng aking sariwang pangarap;
ang likas na yaman sa bundok at dagat
ay tagdan ng aking ladlad na Watawat.

Ako'y Pilipinong sa bibig ng kanyon
ay buntunghininga sa lawa at burol;
dangal at diwa ko'y walang panginoon,
kundi ang paglaya sa buong panahon.

Ako'y Pilipinong liwanag sa dilim,
gabay ng kapwa kong dilat ay di-gising;
ang aking pag-ibig ay talas ng talim,
na laging sagisag ng Tatlong Bituin.

Ako'y Pilipinong tagapagbandila
ng kahapong busog at ngayong timawa;
bayang hinahamak ng mga banyaga,
sa aking panitik ay nadarakila.

Ako'y Pilipinong walang pagsisisi
sa aking ginawa't sa aki'y nangyari;
sa hiram na dampa ay nasasarili
ang ngiti at luhang ako ang kakasi.

Ako'y Pilipinong kaya isinilang
ay may lilikhaing mga kasaysayan;
katas ng puso ko'y tubig na dalisay,
sa uhaw na lupa'y pamawi ng uhaw.

Ako'y Pilipinong kung nananaginip,
ang gabi'y umaga, ang lupa ay langit;
tinatalibaan ng puso at isip
ang aking paglayang may ibig dumagit