Kailangan natin ang Amerika !

HALA BIRA! Ni Danny Macabuhay
Pilipino STAR Ngayon 10/23/2003


ILANG araw nang nakaalis si US President George W. Bush ay siya pa rin ang pinag-uusapan sa mga umpukan. Mayroon pa ring mga kumukontra sa mga sinabi ni Bush. Nang dumating ang American President ay may mga grupo pa ring matitigas ang mga ulo. Ang iba pa nga sa mga ito na nasabing representatives of the people ay nagpilit na maging iba sa nakilalang pag-uugali ng mga Pilipino.

Hindi ko sila kinukutya sapagkat karapatan nila ang gawin ang ano ang nais nila sa ngalan ng demokrasya. Sana nga ay alam ng mga ito na may kaakbay na pananagutan sa bayan at sa mamamayan kung anuman ang kinalabasan ng kanilang mga aksyon. Harinawang hindi ang masagwang bahaging ito ang naging kapansin-pansin sa pagdalaw sa ating bansa ni Bush.

Mabuti na lamang at kakarampot ang mga anti-Americans dito. Ang karamihan sa mga Pilipino ay bilib pa rin sa Amerika at naniniwala ang mga ito na kailangan pa rin natin ang kanilang tulong. Bakit, di nga ba matagal nang sandalan ng kabuhayan ng ilang milyon nating mga kababayan ang Amerika ?

Kahit na ano pa ang sabihin ng mga nagpoprotesta at nagmumura sa mga Amerikano, hindi tayo mabubuhay at hindi magkakaroon ng pag-asa na umasenso kung hindi tayo tutulungan ng Amerika kahit na sabihin pang makikinabang na rin sila sa atin. Ito ang realidad ng buhay. May tinatanggap, may ibinibigay. Sa ating kalagayan ngayon, mas kailangan natin ang tulong ng Amerika.