anabnr2.gif (15838 bytes)

Pinoy sa Amerika

real.gif (626 bytes)

Ernie:  Ay naku, magpapadala na naman ako sa atin.
Rhoda:  Bakit?  May uuwi ba?
Ernie:  Si Tess.  Uuwi sa Pasko.
Rhoda:  Ganoon ba?  Ano naman ang ipapadala mo?
Ernie:  Iniisip ko nga.  Magkano na ba ang isang Balikbayan Box ngayon?
Rhoda:  Sa Sari-Sari store sa Aurora ay $65.  Kahit gaano kabigat.
Ernie:  Gaano katagal iyon bago dumating sa Pilipinas?
Rhoda:  Hmmmmm.  Isang buwan yata at sigurado.
Ernie:  Wala pa naman akong pera.  Maghihintay  na lang ako ng sales sa SEARS para makatipid.
Rhoda: Doon ka na lang bumili sa Target.  Mas mura ang mga shampoo, lotion at rubber shoes.
Ernie:  Oo nga eh, ang bilin sa akin ay Oil of Olay at maraming sabong Dove.  At kailangang Made in USA pati ang sapatos. 
Rhoda:  Dapat tuwing may sales bumibili ka na nang paunti-unti.