anabnr2.gif (15838 bytes)

Balikbayan Box

Nakaugalian na ng mga Pinoy sa Amerika at sa ibang bansa ang magpadala ng mga regalo sa kanilang mga miyembro ng Pamilya sa Pilipinas.  Karamihan ay nagpapadala ng Balikbayan Box na puno ng mga bagay at pagkain para sa mga mahal nila.    Basahin ang tula sa ibaba at magsulat ng maliit na reaksiyon tungkol sa kaugaliang ito ng mga Pilipino.

pasalubong3.jpg (8439 bytes)pasalubong4.jpg (1937 bytes)pasalubong5.jpg (2625 bytes)pasalubong6.jpg (2073 bytes)pasalubong8.jpg (8862 bytes)balikabayan2.jpg (11505 bytes)

Balikbayan Box
Susana Bonifacio Felizardo
Inilathala noong Enero 2002 sa The Filipino Chronicle Virginia
Beach, VA.

1. "Kuwarta ba o kahon"? Anong 'papadala?
Pareho siguro, kung kaya ng bulsa.
Kung iisipin nga'y praktikal ang pera
Pero ang kahon ri'y hinihintay nila!

2. Hindi na nga baleng tayo'y magkagastos
At kailangan ring magtiyagang magbalot
Maglaan ng oras, kahit na mapagod
Ang kapalit nito'y ligaya ang handog.

3. Samantalahin nang ang charge ay maliit
Magpackage kung sale para makatipid
Siksiking mabuti, sa gayo'y masulit
Pero iwasan daw, kahon ay mabuntis.

4. Ang hiling ni Inang kurtinang maganda
Gagamitin lang 'yon, kung araw ng
piyesta
Ang gusto ni Totoy lego at
krayola
Aba! ang sa Tatang, ay relo
nga pala!

5. Ang bilin ni Nene, please naman
don't forget!
Ang manikang blondie,
didilat-pipikit
Kay Ate ay make-up, pabango
at lipstik
Sa Kuya'y sapatos, make
sure na U.S. made.

6. Shampoo, sabon, colgate, kendi at
tsokolate
'Wag kaliligtaan-paboritong kape
Pa'no ipupundar kung
napakarami?
Pakunti-konti lang ang
gagawing bili.

7. Bakit nga naman ba? Ang naging
tradisyon
de lata'y ipackage, kahit doo'y meron
number one ang corn beef, gustung
gusto roon
maski hindi Libbys, puwede na rin
iyon.

8. Baka naman kaya, merong kaugnayan
Sa mga naganap noong second World War
Mga karne norte ang baon ng G.I.
"Victory Joe!"Pahingi naman diyan!!!

9. Ganito ang sabi, ng tungkol sa Spam
Pinoy na obrero noon daw sa Hawaii
Merong baong kanin sa pinapasukan
At saka luncheon meat-masarap na ulam.

10. Ang pinaglumaan, okey bang isama?
Handbag, sintron, damit,
kumot, saka punda?
Mga samut-samot
idagdag ang twalya
Papakinabangan, maski na gamit na.

11. Heto po ang kuwento sa padalang
tuna
Nagpackage si Pinoy kasi daw ay mura
Yaong pinadalhan, pinagtawanan pa
Dapat i-appreciate, kung 'yon lang
ang kaya!

12. Alam kaya nitong mga tumatanggap
Na ang buhay dito'y di naman masarap
At bago mapuno,'tong balikbayan box
Hahanapin muna, pambili't pambayad.

13. Dito, kami'y happy kung mabalitaang
Ang padala nami'y pinag-aagawan
Kung kini-criticize, siyempre
magdaramdam
Sa sitwasyon namin, kayo ang
lumagay.

14. Kung minsan, ang pangit sa ugali
natin
Binibigyan mo na'y ang dami pang say
Pag hindi nagbigay maramot ang
turing
Kung bigay nang bigay,
sasamantalahin.

15. 'Wag sanang magsawa ang nagpapadala,

Isipin na lang, babalik ang grasya!
Ang pinapadalhan, 'wag puna nang
puna
Hindi lang ang laman, dito'y
mahalaga
Kundi itong diwa ng pag-alaala!!!