Vocabulary

anarule.gif (1534 bytes)

Iba't-Ibang Kapistahan

Pahiyas
Ati-atihan
Semana-santa
Carabao Festival
Canao
Appey
Pasko
Bagong Taon
Black Nazarene
Dinagyang Festival

Mga Tradisyon

kumpil
pagtutuli
binyag
pamamanhikan
kasal

Mga Gawaing Pangkultura

paghahanda
pagluluto
panghanda
pakikisangkot
pakikihalok
pakikisama
paniniwala
pakikisalamuha

handaan
kainan
lutuan
sayawan