anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa Pasasalamat ng mga Pilipino sa Nayon. 
Gamitin ang flashcard sa kanan  para sa mahihirap na salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

 

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

Iba Pang Gawain

 

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan

 

top

anarule.gif (1534 bytes)

Sanaysay

ANG TALINGHAGA NG SIYUDAD
DOON PO SA NAYON ni Sen. Juan M. Flavier

Philstar

real.gif (626 bytes)


ANG tatlong magsasaka ay hindi pa nakararating sa Maynila. Hindi sa ayaw nilang pumunta sa Maynila, ang problema ay malayo ito. Hindi lang iyon, walang
kalsada sa nayon kaya napakahirap magbiyahe.

Madalas kapag nag-umpukan sa harap ng sari-sari ang pinag-uusapan nila ay ang Maynila.

"Kailan kaya tayo makararating sa Maynila?" tanong ng isang magsasaka.

"Mahirap. Walang asenso itong nayon kaya hindi tayo makararating doon," sagot ng isa.

"Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magkakaroon ng kalsada rito at maging magaan ang pagtungo sa Maynila."

Nagkatotoo ang pangarap ng isa sapagkat umunlad ang nayon. Nagkaroon ng magandang kalsada at ang mga bus ay deretsong bumibiyahe sa Maynila.

Ang tatlong magsasaka ay nakarating sa Maynila.

Pagbalik nila sa nayon ay nagkita at nagpalitan ng karanasan sa pagtungo sa Maynila.

Sabi ng unang magsasaka, "Nakita ko ang pinakamalaking kamalig sa buong mundo. Ang tawag nila ay Araneta Coliseum. Siguro lahat ng ani ng palay ay doon inilalagay."

Sabi ng pangalawang magsasaka, "Hangang-hanga ako sa tinatawag na elevator. Pagbukas ng pinto nakita ko ang isang pangit na babaing pumasok, nang lumabas ay
maganda na siya."

Ang pangatlo ay malungkot na nagkuwento. "Nawala ang suot kong tsinelas. Iniwan ko lang sa ibaba nang tinatawag nilang escalator nang balikan ko wala na.
Marami palang magnanakaw sa Maynila."

 

 

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

 

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Iba Pang Gawain

top