anabnr2.gif (15838 bytes)

Paniniwalang Pangkultura

real.gif (626 bytes)

Kapitbahay1:  Napansin mo ba na si Danny at ang kanyang asawa ay nakatira sa bahay ni Kumareng Linda?

Kapitbahay2:  Oo nga, naka-usap ko nga si kumareng Linda tungkol diyan.  Gusto niyang makasama ang kanyang anak at manugang sa bahay niya.

Kapitbahay1:  Bakit naman?  Di ba dapat humanap na sila ng bahay nila?  Kailangang matuto na silang magsarili.

Kapitbahay2:  Sabi kasi ni Kumare matanda na raw siya.  Gusto niya may isa siyang anak na nasa piling niya.

Kapitbahay1:  Paano kung may apo na? Doon pa rin ba nila palalakihin ang anak nila?

Kapitbahay2:  Alam mo naman tayong mga Pinoy, hindi tulad ng mga kano na maagang humihiwalay ang mga anak sa magulang.

Kapitbahay1:  Ay basta, ako kapag nag-asawa na ang mga anak ko, sisiguraduhin ko na marunong na silang magsarili.

Kapitbahay2:  Sabi mo lang 'yan.  Ikaw pa, gustong-gusto mo nang magka-apo.  Palagay ko sa iyo rin pipirmi ang mga anak mo.