anabnr2.gif (15838 bytes)

Mga Iba't-Ibang Kapistahan

Ati-Atihan

Ang Ati-atihan ay idinadaos tuwing ika-apat na linggo ng buwan ng Enero.  Ito ay pagdiriwang sa pagiging kristiyano ng mga katutubo at pagbibigay ng paggalang sa panginoong Hesus.  Ang pagdiriwang na ito ay puno ng kulay at pag-aalay ng mga iba't-ibang bagay at nang pagdarasal sa panginoong Hesus. Ginagamitan ng malalakas na tugtog ng mga tambol at pagsisigaw ng "Mabuhay ang Santo Nino."   Ang mga tagasayaw naman ay sumisigaw ng "Hala Bira!"

atihan2_roces80.jpg (7942 bytes)

Flores de Mayo

Ang Flores de Mayo ay idinaraos tuwing buwan ng Mayo.  Maraming naniniwala na ang pagdiriwang na ito ay mula sa pag-alala ng mga tao sa pagkakatagpo ni Santa Elena at Constanino sa Santo Cruz. 

Ang mga bata at magagandang babae ng bayan ay nagsusuot ng mga magaganda at makukulay na mahahabang damit at nagproprosesyon sa mga kalsada.  Sila ay naglalakad sa ilalim ng mga arkong puno ng bulaklak kasama ang kani-kanilang mga eskorte.  Ang mga tao naman ay sumusunod at nanood na may hawak na mga kandila at ilaw kasabay ng pagkanta ng mga awiting simbahan.

floresDeMayo.jpg (107499 bytes)

Pahiyas

Ang Pahiyas ay ginaganap sa Lucban, Quezon, tuwing ika-15ng Mayo.  Ang Pahiyas ay mula sa salitang "payas" na ang ibig-sabihin ay "agricultural harvest."  Ito ay dinadaos sa pamamagitan ng paggagayak ng mga palamuting gawa sa makukulay na kiping kagaya ng parol, banig at iba pa sa labas at loob ng bahay.

Ang mga magsasaka naman ay nagdiriwang din upang maipakita ang kanilang masaganang pag-ani ng palay, sayote, sili at iba pang mga gulay.   Gumagawa ang mga ito ng mga maliliit na modelong prutas, gulay at longganisa na tinatawag na "anok." Ang mga modelong ito ay nakakabit na pahaba at ipinapalamuti sa mga dingding at mga bintana ng mga bahay.

Ang pinakamaganda sa lahat ng mga palamuti ay ang mga gawa sa "Kiping" na nakataling pahaba at gawa sa ibat'ibang hugis.  Ang pinakatanyag na hugis ay ang "arangya" o "chandelier."

pahiyas3.jpg (13825 bytes)

pahiyas9.jpg (12689 bytes)

pahiyas8.jpg (13757 bytes)