anabnr2.gif (15838 bytes)

Pag-aralan ng mabuti ang mga iba't-ibang kasuotan at mga panahon sa Pilipinas. Gamitin ang graph sa ibaba at isulat ang mga impormasyon hinihiling ng bawat puwang.

 

Ano ang alam mo na tungkol sa
mga sagisag ng bansang Pilipinas at sa buhay ni Jose Rizal?
Ano ang gusto mong malaman tungkol sa mga ito? Ano ang nais mong malaman tungkol sa mga ito? Ano ang bagong nalaman mo tungkol sa mga sagisag at buhay ni Rizal?
 

 

 

 

 

 

Mga Kasuotan

barongbata.gif (11539 bytes)barongbabae.gif (12045 bytes)barongtagmodern.jpg (2815 bytes)

 

 

Mga Panahom

 

wpe20B.jpg (31078 bytes)