anabnr2.gif (15838 bytes)

barongtagmodern.gif (10373 bytes)

barongbabae.gif (12043 bytes)

barongtagmodern1.jpg (2470 bytes)


Ang Barong Tagalog

Ano ang Barong Tagalog

Ang Barong ay isang pormal na kasuotang ginagamit ng mga Pilipino tuwing may mga okasyon.. Ito ay mas kilala sa pangalang "barong" na mula sa salitang "baro" na ang ibig sabihin ay damit o "dress."

Saan ito gawa?

barongdetail1.jpg (32388 bytes)
Ang Barong Tagalog ay gawa sa mga iba't - ibang materyales na tinatawag na "jusi" na mula sa balat ng saging.  May mga Barong Tagalog din na gawa sa balat ng pinya.  Ito ay ang mga barong na tinatawag ng karamihan na "piņa barong." Ang mga materyales na ito ay hinahabi para makagawa ng telang pambarong.


Saan nagmula ang Barong Tagalog?

Sa kulturang Pilipino ngayon, ang Barong ay ginagamit na uniporme ng mga mangagawa sa pamahalaan at sa ibang mga pribadong opisina.  Ang mga mamahalin at mas magarbong barong ay ginagamit sa mga espesyal na okasyon, kagaya ng kasalan, binyagan at pistahan.  Ito ay naiiba noong panahon na kung saan ang barong ay sinusuot ng mga Pilipinong mababa ang kalagayan sa lipunan.

Noong panahon ng mga kastila, ang pagsusuot ng barong ay isa sa mga tuntunin ng ipinatupad ng pamahalaang kastila na ang lahat ng mga Pilipino ay kailangang magsuot ng pangkasuotang tradisyonal.  Ito ay naisakatuparan dahil sa noong panahon ng mga kastila nakikita ang kalagayan ng isang tao sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang kasuotan.  Ang mga Pilipino ay nagsusuot ng "barong" na hindi nakapandagan at ang mga Kastila naman ay nakapandagan.

Ang tuntunin na ito ay may praktikal at kagamitang pansosyal.  Lahat ng materyales na ginagamit sa paggawa ng barong ay kinakailangang manipis na halos makita ang katawan ng nagsusuot.  Ang dahilan nito ay para maiwasan ng mga Pilipino ang magtago ng anumang sandatang puwedeng magamit laban sa mga kastila. Ipinagbawal din ang paglagay ng mga bulsa.  Ang patakarang ito ay naghubog sa kasalukuyang disenyo at itsura ng barong.

Sa mga sumunod pang mga taon,ang mga mayayaman at mga edukadong Pilipinong kailangan pa ring sumunod sa mga patakarang ito. Kung kaya naman, sinadya nilang baguhin ang disenyo at materyales ng barong upang maipakita ang kanilang nakatataas na estado sa lipunan.   Gumamit sila ng mga pateryales mula sa pinya o kaya mula sa ibang bansa.   Upang maipakita na naiiba ito sa mga kasuotan ng mga mas mababa sa lipunan, nilagyan din nila ng mga iba't-ibang mga palamuti.

Ang pagsuot ng magarbong barong ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino at makikitang isinusuot nang pangkaramihan at hindi na lamang ang mga mayayaman.   Noong panahon ng Pangulong Quezon, inilunsad ang "Araw ng Barong."

Sa kasalukuyan, ang Barong ay ginagamit bilang pagpapahalaga sa sariling bayan at kultura.