anabnr2.gif (15838 bytes)

pugadbaboy091801.gif (14063 bytes)
Pugad Baboy, Philstar on Line

Pagsasalarawan

Ang mga Pinoy ay mahilig magsalarawan base sa pisikal na katangian o personalidad ng isang tao.  Madalas marinig sa Tagalog ang mga palayaw na nagsasalarawan ng itsura na kung madalas ay nakakasakit ng damdamin ng taong binigyan ng palayaw.  Halimbawa ang isang taong mataba ay binabansagan na "Taba" at ang isang taong maliit at binabansagan na "pandak."  Kung matangkad naman, maaari siyang mabansagan na "kapre."  Ang mga Pinoy ay mahilig din na magbigay ng palayaw ng mga taong nakakahawig kagaya ng mga sikat na artista.  Kung kaya't makakarinig ka ng mga palayaw na tulad ng Jackie Chan, Mr. T, Madonna, etc.

Kung minsan ang mga palayaw ay may katumbas na kaugalian.   Halimbawa ang isang tao na mahilig mang-usisa ay binabansagan na "Uzi," at ang isang taong masungit ay binabansagan na "taray."