anabnr2.gif (15838 bytes)

You may use the following On-Line Dictionary to check on the meaning
and use of the vocabulary words listed below.

Tagalog-English
Dictionary

English-Tagalog
Dictionary

ligawan
kasintahan
magulang
harana

mahinhin
pagsasamahan
pag-aasawa
pamamahay
maybahay
pagbibigayan
pagmamahalan

hirap at ginhawa
ulirang asawa
mabuting asawa