PAG-IBIG, PANLILIGAW, AT PAG-AASAWA
(Love, Courtship, and Marriage)

tampuhan-Juan_Luna-1895.jpg (39518 bytes)

Tampuhan
ni Juan Luna, 1895

anarule.gif (1534 bytes)1. Paano ko makikita ang mukha ng aking mapapangasawa?
(How will I know how my future spouse looks like?)

Kung gusto mong makita ang mukha ng iyong mapapangasawa, dapat ay
gumising ka isang hating-gabi at tingnan mo ang iyong sarili sa salamin habang
hawak mo ang isang nakasinding kandila. Sa simula ay makikita mo ang isang
kalansay sa salamin. Pagkaraan ng limang minuto, makikita mo ng buong-buo
ang taong mapapangasawa mo.

(If you want to know what your lifetime partner will look like, wake up in the
middle of the night and take a look at yourself in the mirror while holding a lighted
candle. At first, the image in the mirror will appear to be a skeleton. After five
minutes, you will see a full view of the person you will marry.)

2. Pagbibigay ng regalo sa iyong minamahal. (Giving gifts to your beloved.)

a. Bawal ang panyo! (No handkerchiefs please.)

Pwede mong bigyan ng regalong panyo ang iyong kasintahan, pero lagi
siyang iiyak.

(You can give your sweetheart a handkerchief as a gift, but it will only
make her cry.)

b. Bawal ang matutulis/matatalas na bagay na regalo. (No pointed/sharp
objects please.)

Ang mga magkasintahan ay hindi dapat nagpapalitan ng regalong matutulis
ang hugis, dahil ito ay magiging sanhi ng pagkasira ng kanilang natatakdang
kasal.

(Engaged couples should not exchange pointed or sharp objects as
gifts, or this would lead to a broken engagement.)

3. Pagtatanan at ang kalahating buwan (Eloping and the half-moon):

Kapag nakita mo ang isang tala na malapit sa isang kalahating-buwan, ito
ay isang palatandaan na maraming magkasintahan ang nagtatanan.

(When a star appears near a half-moon, it is a sign that young couples are eloping.)

4. Bago ang kasalan (Before the wedding):

a. Iwasan ang paglalakbay (Avoid travelling)

Ang lalaki at babaeng ikakasal ay dapat iwasan ang paglalakbay upang
maiwasan ang mga aksidente.

(Engaged couples should avoid travelling before their wedding day to avoid
accidents.)

b. Ang babae ay dapat iwasan ang pagsuot ng damit pangkasal. Kapag
isinukat ang damit pangkasal, hindi matutuloy ang kasalan.

(The bride should not try on her wedding dress before the wedding. If she
does, the wedding will not push through.)

5. Sa araw ng kasal (On the wedding day):

a. Ang lalaking ikakasal ay dapat maunang dumating sa simbahan bago ang
babae, upang maiwasan ang masamang kapalaran.

(The groom should arrive at the church before the bride, in order to avoid bad
luck.)

b. Kapag nalaglag ang singsing, o ang belo ng ikinakasal, o ang arrhae
habang ikinakasal ang lalaki at babae, ito ay isang palatandaan na hindi
magiging masaya ang kanilang buhay bilang mag-asawa.

(Dropping the wedding ring, or the couple's veil, or arrhae during the
wedding ceremony means that the couple will not be happy in their
marriage.)

c. Kapag naunang maupo ang lalaki bago ang babae habang sila ay
ikinakasal, ang lalaki ay magiging "under the saya".

(The groom who sitsdown ahead of his bride during their wedding ceremony
will be a henpecked husband.)

d. Habang sila ay ikinakasal, ang babae ay dapat tapakan ang paa ng kanyang
mapapangasawa upang silang dalawa ay magkasundo sa mga bagay-bagay,
at para na rin hindi maging malupit ang kanyang asawa sa kaniya, habang
sila ay magkasama.

(During the wedding ceremony a bride must step on her husband's foot in
order to that both of them will agree on things that they will undertake, and
so that her husband will not be cruel to her.)

e. Ang sinuman sa kanilang dalawa ang maunang tumayo pagkatapos ng
seremonya ng kasal, siya ang mauunang mamamatay.

(Whoever of the couple stands first after the ceremony, will die ahead of the
other.)

f. Kapag ang babae sa kanyang araw ng kasal, ito ay magdudulot ng malas sa
kanyang pag-aasawa.

(A bride who cries during the wedding will bring bad luck to the marriage.)

g. Masamang pahiwatig ang ipinapamalas sa mga bagong kasal kapag ang
kanilang mga magulang ay umiiyak sa kanilang araw ng kasal.

(It is bad omen for the newly-wed couple if their parents cry during the
wedding.)

h. Kapag umulan sa araw ng kanilang kasal, ang mag-asawa ay magkakaroon
ng mga iyaking anak.

(If it rains during the wedding, the couple will have many cry babies.)

i. Ang pagtapon ng bigas sa mga bagong kasal ay magbibigay ng swerte sa
kanilang buhay.

(Throwing rice at the newly-wed couple will bring them prosperity in life.)

j. Kapag may nabasag na bagay sa salu-salo ng bagong kasal, ito ay
maghahatid ng magandang swerte sa kanilang buhay.

(Breaking something during the wedding reception brings goodluck to the
newly-wed couple.)

k. Sa pagpasok sa kanilang bagong bahay, ang mga bagong kasal ay dapat na
pumanik sa kanilang hagdanan ng magkasabay sa kanilang tagiliran, upang
walang magiging dominante sa kanilang relasyon.

(Upon entering their new home, the couple should go up the stairs alongside
each other so that neither one will dominate the other.)

6. Mga iba pang kasabihan at paniniwala (Other folk beliefs and superstitions):

a. Malas kapag ang magkapatid ay ikakasal sa loob ng isang taon. Upang
maiwasan ang malas, ang kapatid na ikakasal ng mas huli ay dapat dumaan
sa likurang hagdanan ng simbahan sa araw ng kanyang kasal.

(It is bad luck for two siblings to be married within the same year. In order to
remedy the situation, the sibling who marries later in the year should pass
through the backstairs of the church on the day of the wedding.)

b. Ang sinuman na mahilig maupo sa dulo ng mesa habang kumakain ay hindi
makakapag-asawa.

(A person who habitually sits at the head of the table during meals will never
marry.)

c. Ang mga babaeng may taling sa ilalim ng kanilang mga mata, kung saan
dumadaloy ang kanilang luha, ay magiging biyuda.

(Women who have moles under their eyes, right where their tears fall, will be
widowed.)

d. Kapag pinagligpitan ng mga plato ang isang dalaga habang siya ay
kumakain sa mesa, siya ay mananatiling dalaga habang buhay.

(Removing plates from the table while an unmarried woman is still eating
will keep her single all her life.)

e. Kapag sinundan ng isang dalaga ang mga yapak ng mga bagong kasal, siya
ay mag-aasawa sa madaling panahon.

(An unwed gril who follows the footprints of a newly-wed couple will marry
soon.)

f. Kapag ang babae ay naging balo sa kadiliman ng buwan, siya ay
makakapag-asawang muli.

(If a woman is widowed during a newmoon, she will marry again.)

g. Ang babaeng may asawa na nagsusuot ng perlas na singsing ay magiging
sanhi ng pagiging taksil ng kanyang asawa.

(A married woman who wears a pearl ring will cause her husband to commit
adultery.)

h. Kapag ang asawang lalaki ay umalis agad ng bahay pagkatapos silang
mag-away ng kanyang asawa, ang babae ay dapat kunin ang kamiseta ng
lalaki at isampay ito sa ibabaw ng kalan, pagkatapos ay paluin ito ng ilang
beses. Ang kanyang asawa ay siguradong babalik sa kanya.

(If the husband leaves the house soon after a quarrel, the wife should get his
shirt, hang it over the stove, and whip it several times. The husband is
certain to come back.)

Back to Top