anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa pagkakaibigan sa kultrang Pilipino. 
Gamitin ang flashcard sa kanan  para sa mahihirap na salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

Iba Pang Gawain

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Talasalitaan

top

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

top

Pakikipagkaibigan
real.gif (626 bytes)

Ang mga Pinoy ay lahing mapagkaibigan kahit sa mga dayuhan.  Sila ay handang matuto tungkol sa ibang kultura at lahi.  Ang kanilang kakayahan na matutunan ang ibang pananalita ay katunayan na kaya nilang mamuhay sa ibang bansa at sa naiibang kultura.   Ang natural na kakayahang ito ang dahilan kung kaya't milyung-milyong Pilipino ang matatagpuan sa iba't-ibang bansa.

Ang mga Pinoy ay madaling makipagkaibigan sa mga baguhan o dayuhan.  Nais nilang maramdaman ng dayuhan na sila ay bahagi ng lokal na grupo.  Palagi silang nagtatanong tungkol sa pinanggalingan at katauhan ng baguhan na kung minsan ay napapagkamalan na pakikialam.  Ngunit ito ay paraan lamang upang kanilang makilala ng mabuti ang baguhan at makagaanan ng loob.

Ang madalas na naitatanong sa isang baguhan ay, "Taga saan ka?"  Ito ay nakakatulong sa pagpapalagayang loob lalo na kung siya ay galing sa isang lugar na kilala.  Kung ang baguhan ay galing sa parehong lugar, ito ay pagmumulan ng mas malalim na usapan sa kanilang pagitan.  Kung hindi naman, idadagdag na lamang ito ng isang Pinoy  sa kanyang bagong kaalaman.  Kung minsan, ang bagong kaalaman na ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magkaroon ng kakilala sa isang lugar na hindi pa niya nararating. 

Ang pagtatanong tungkol sa katauhan ng isang baguhan ay isang pagkakataon para sa isang Pinoy na mahasa ang kanyang nalalaman tungkol sa dayuhang pananalita.    Halimbawa, ang mga dayuhang gumagamit ng Ingles ay maaaring magulat na ang isang Pinoy ay sumasagot sa Ingles kahit na sila ay kausapin sa Tagalog o anumang lokal na pananalita.  Ito ay dahilan sa nais ng Pinoy na patunayan sa dayuhan na mayroon siyang kakayahan na gamitin ang mga dayuhang pananalita.   Maraming Pinoy ang nagnanais na makagamit ng salitang dayuhan kagaya ng Ingles.

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga iba Pang Gawain

top