anabnr2.gif (15838 bytes)

sinoangiyongbayani.JPG (9435 bytes)
Pumili ng isa sa mga bayani ng Pilipinas at magsulat ng isang sanaysay tungkol sa bayaning ito.  Ipakilala ito sa mga mag-aral ng elementarya.  Gamitin ang mga impormasyon mula sa internet at sa mga libro.

amabini.gif (18463 bytes)
Apolinario Mabini

bonifacio.jpg (13436 bytes)
Andres Bonifacio

jrizal.gif (17490 bytes)
Jose Rizal

jluna.gif (18602 bytes)
Juan Luna

gabrielasilang.gif (20138 bytes)
Gabriela Silang

mdelpila.gif (21451 bytes)
Marcel Del Pilar

ejacin.gif (20050 bytes)
Emilio Jacinto

gregoriodelpilar.gif (18126 bytes)
Gregorio Del Pilar

maquino.gif (21659 bytes)
Melchora Aquino