anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa Pasasalamat ng mga Pilipino sa Nayon. 
Gamitin ang flashcard sa kanan  para sa mahihirap na salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

 

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

Iba Pang Gawain

 

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan

top

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

Pasasalamat ng Pinoy
real.gif (626 bytes)
DOON PO SA NAYON ni Sen.Juan M. Flavier
Philstar, June 01, 2002]

SI Tata Poloniong at ako ay naka-upo sa silyang narra
sa salas at nagkukuwentuhan. Nadako ang usapan
namin sa Thanksgiving Day o Araw ng Pasasalamat.

‘‘Bakit ba Doktor may Araw ng Pasasalamat?’’

‘‘Ang Araw ng Pasasalamat ay batas sa kinaugalian ng
mga Amerikano. Ayon sa pagkaalam ko ang unang
Araw ng Pasasalamat sa kanila ay idinaraos sa huling
Huwebes ng Nobyembre. Mga bago silang salta sa
Amerika at nagpapasalamat sa Diyos sa unang
matagumpay na tanim at ani,’’ paliwanag ko.

‘‘Ganoon pala nagsimula ang Araw ng Pasasalamat.
Kung ganoon ay parehas din ng Araw ng Pasasalamat
sa nayon,’’ dagdag ni Tata Poloniong. ‘‘Taun-taon ay
idinaraos ang fiesta rito. Nakasalalay sa parangal at
pagsamba sa ating Patron. Pero kasabay nito ay
pasasalamat sa mabuting ani. Kaya ang pagbawal ng
fiesta ay hindi maaaring mangyari. Hindi maiiwasan ang
magpasalamat ang mga taga-nayon. Puwedeng
bawasan ang karangyaan at gastos pero ang
pasasalamat at pagsamba ay kailangang ipagpatuloy.
Maalala ko nga pala, hindi lang tayo nagpapasalamat
sa magandang ani.’’

‘‘Ano pa?’’ tanong ko bilang tanda na ako ay
nakikinig kay Tata Poloniong.

‘‘Dito may karagdagang idinaraos na ang tawag ay
hugas-kalawang. Ibig sabihin ay paglinis ng kalawang
ng araro. Pero ang ipinagdiriwang ay ang matagumpay
na pagpunla ng tanim na palay.’’

‘‘Ang ibig ninyong sabihin ay nagpapasalamat ang
magsasaka sa mabuting ani pero nagbibigay salamat
din sa matagumpay na pagtatanim sa lupa,’’ sabi kong
napangiti.

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Iba Pang Gawain

top