anabnr2.gif (15838 bytes)

PAGPAPAKILALA

sim040402.gif (10678 bytes)
SIMO
mula sa Philippine Daily Inquirer Internet Edition, 4 April 2002

KILALA is the Tagalog word for "to know someone".   ALAM is "to know something".   PAGPAPAKILALA is the noun for "getting to know" someone or some people.   MAGPAKILALA is the actor-focused verb for "introducing one's self to others".  IPAKILALA is the object-focused verb for "introducing someone to somebody". 

Other important Tagalog terms and expressions for extended greetings and meeting new people include:

1.  Tiga/taga-saan ka?
2.  Saan ka nagtatrabaho?  Ilang taon ka na sa trabaho mo?
3.  Ilan kayong magkakapatid? 
4.  Buhay pa ba ang mga magulang mo?
5.  Anong trabaho ng mga magulang mo?
6.  Anu-ano ang mga hilig mo?
7.  Saan ka nag-aral ng high school?  Ng kolehiyo?
8.  May asawa ka na ba?  Ilan na ang anak ninyo?
9.  Anong trabaho ng asawa mo?
10.  Ilang taon na ang panganay mo?
11.  Ilang taon na ang bunso mo?
12.  Nakapunta ka na ba sa Amerika? Sa Europa?
13.  Anong ginawa mo sa Amerika?
14.  Nagbabakasyon ka lang ba dito sa Amerika?  Sa Pilipinas?
15.  Kailan ka huling umuwi sa Pilipinas?
16.  Kailan ka huling bumisita sa Amerika?
17.  Ilang taon ka na sa Amerika?
18.  Taga-saan ka sa Amerika?
19.  Marami bang Pilipino sa lugar ninyo sa Amerika?
20.  Anong klaseng musika ang hilig mong pakinggan?