anabnr2.gif (15838 bytes)

jeepneykd-513.antonio.g.austria.1975.jpg (29609 bytes)
Jeepney ni Antonio G. Austria, 1975

LIMANG DIPANG TAO
Ryan Cayabyab - Composer & Lyricist

Limang dipang taong nagtutulakan
Sa Avenidang aking napagdaanan
Nag-aabang ng masasakyan
Patungo kung saan di ko malaman
Sa aking jeepning sinasakyan
Mayroong natanaw na mama
Sa dinami-raming nagdaraan
Ikaw pa ang nakita,
may kasamang dalaga
"Para mama, diyan sa tabi,
Bababa na ako..."
"Para mama, diyan sa tabi,
Heto ang bayad ko..."
"Para na sabi, para na sabi,
para na diyan sa tabi..."

Limang dipang taong nagtutulakan
Ang dinaanan ko sa paghabol sa iyo
Sa pagmamadali ay nadapa ako
Sa bangketang kinatatayuan ninyo
Lumapit ka at tinulungan ako
At kita'y tinitigan,
mga mata'y nagkabanggaan
Ano ba itong naramdaman?
"Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Akala ko'y asawa kita...
"Sorry, mama, pasensiya ka na!
"Sorry at naabala kita...
"Sorry na sabi, sorry na sabi
"Sorry mama at napagkamalan ka!"

Limang dipang taong naguunhan
Sa uunting sasakyang nagdaraan
Sayang ang jeepning kanina'y lulan
At ngayo'y nagsisisi
sa aking pagbubusisi
Malaking pagkakamali
"Para, mama, isasakay ko
"Limang dipang taong naguunahan
"Para na sabi, para na sabi,
"Para mama, para na dyan sa tabi."

GLOSSARY

limang dipa -- measure of length,
equivalent to five out-stretched
arms

tulak -- to push

Avenida -- a name of a street in
Manila

daanan -- to pass by

nag-aabang -- waiting for
something

sasakyan -- ride, transportation

jeepney -- popular mode of public
transportation modified from
vintage American WWII jeeps into
a mini-bus

dalaga -- single lady

para -- an expression used to stop
a jeepney if one has to get off

mama -- term used to call a man (if
you don't know his name) in order
to get his attention

bababa -- to get off, to go down

bayad -- fare

sa tabi -- on the side of the street

habol -- to run after, to catch
someone

madali -- to be in a hurry

dapa -- trip over

bangketa -- sidewalk

pasensiya ka na -- an expression
of apology

sorry -- same as English sorry

napagkamalan -- to mistake
someone for somebody else

unahan -- scramble for something,
like transportation

unti -- scarce, little

lulan -- on board

nagsisisi -- remorseful, regretful

busisi -- to pay attention to
unimportant things or matter