anabnr2.gif (15838 bytes)

Ang Paggawa ng Parol

Mga Kailangan

10 strips ng balsa wood (or
bamboo or matte board),
1/4 inch wide at 10 inches
ng haba
4 strips ng balsa wood, 1/4
inches wide at 3 1/2
inches ang haba
Tissue paper
Glue
String

 

materials.jpg (10435 bytes)

 

Pangalawang Hakbang

Markahan ang mga gilid para makita ang mga gilid ng bawat sulok

markedges.jpg (8601 bytes)

 

Pangatlong Hakbang

Talian lahat ng "joints" at "points".  Sundan ang larawan sa kanan.   Gawin ang pagtatali sa pangalawang star.  Balutan ang dalawang dulo ng malilit na kahoy hanggang maging matibay ito.Talian ang mga dulo pero magiwan ng mga 3 inches ng "string" . (2 strings should now
be hanging from each end of
strip.)

 

tie.jpg (8399 bytes)

 

Pang-apat na hakbang

Pagdikitan ang dalawang star at talian ang bawat dulo ng mga ito para hindi kumalas.
tie.jpg (8399 bytes)

 

Panlimang Hakbang:  

Ilagay ang mga maliliit na kahoy sa pagitan ng dalawang star. 
Talian ang dulo ng maliit na strip hanggang sa "joints sa pamamagitan ng paggamit sa 3 inches na string (mula sa pangatlong hakbang)

 

insertpegs.jpg (12415 bytes)

 

Pang-anim na Hakbang

Tapusin ang pagkagawa ng hugis ng star.  Kailangang dikit ang dalawang star na may namamagitan na naliliit na kahor sa gitna ng mga ito.  Gumamit ng mga "string" kung kinakailangan.


finishframe.jpg (10981 bytes)

 

Pampitong Hakbang

Dikitan ng mga papel ang hugis ng star.  Gamitin ang inyong imahinasyon at "creativity para matapos mabalot ang hugis nito.Lagyan ng pabitin sa ibaba ng hugis. Ibitin ito sa bintana o sa anumang lugar na puwedeng mapaglagyan nito.
gluepaper.jpg (12766 bytes)