anabnr2.gif (15838 bytes)

I-click ang bandila ng Pilipinas at ang mga sagisag na watawat ng bansa sa iba't-ibang panahon.  I-clik ang larawan ni Jose Rizal at basahin ang tungkol sa buhay ng Pambansang Bayani ng Pilipinas. Gamitin ang graph sa ibaba at isulat ang mga impormasyon hinihiling ng bawat puwang.

rizalp.gif (19325 bytes)

flag.gif (23387 bytes)

 

Ano ang alam mo na tungkol sa
mga sagisag ng bansang Pilipinas at sa buhay ni Jose Rizal?
Ano ang gusto mong malaman tungkol sa mga ito? Ano ang nais mong malaman tungkol sa mga ito? Ano ang bagong nalaman mo tungkol sa mga sagisag at buhay ni Rizal?