anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa mga kabatang Pilipino.. 
Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang "post reading   activities" sa ibaba at pag-aralan ang mga kahulugan ng mga salita sa talasalitaan.

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsulat

Iba Pang Gawain

anarule.gif (1534 bytes)

Sanaysay

Marcelo H. del Pilar: Bayani ng Rebolusyon ng Pilipinas
Source: KABAYAN

real.gif (626 bytes)


NAKILALA si Marcelo H. del Pilar bilang Plaridel. Ipinanganak siya noong
ika-30 ng Agosto taong 1850 sa Cupang, San Nicholas, Bulacan. Ang
kanyang mga magulang ay sina Julian del Pilar at Blasa Gatmaytan.
Nanguna siyang propagandista para sa reporma ng Pilipinas at naging editor
at publisher din ng La Solidaridad. Nagsimula siyang mag-aral sa Kolehiyo de
Jose Flores at lumipat sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Nakatapos siya
ng kursong abogasya noong 1880.

Kilalang-kilala siya bilang si Plaridel isang matalentong tao, marunong
magpiyano, biyolin at flute. Mahusay din siya sa larong fencing. Kumakanta
siya ng mga serenata at tumutugtog ng magagandang awitin sa biyolin
tuwing Flores de Mayo.

Pinakasalan ni Marcelo H. del Pilar ang kanyang pinsan na si Marciana del
Pilar noong 1878. Nagkaroon sila ng pitong anak.
Noong 1878, itinatag ni Plaridel ang Diaryong Tagalog para mailathala ang
pagpuna at pagpansin kung papaano namamalakad ang gobyernong
Espanyol sa Pilipinas. Tinulungan siya ni Pedro Serrano Laktaw sa
pagpapalathala ng "Dasalan at Tuksuhan" at ng "Pasyong Dapat Ipaalab
ng Puso ng Taong Bayan."

Sa Espanya, kasama siya ni Graciano Lopez-Jaena sa paglathala ng La
Solidaridad. Ang pahayagang ito ang naging instrumento sa naglalathala ng
kanilang mithiin na mapaunlad ang gobyerno ng Pilipinas. Si Plaridel ang
humalili kay Lopez-Jaena bilang editor ng pahayagan.

Matatag na ang reputasyon ni Marcelo H. del Pilar bilang propagandista bago
nagkaroon ng utos na arestuhin siya noong 1880. Ito ang nagtulak sa kanya
upang tumakas siya sa Espanya. Nagbalik siya sa bansang kanyang
sinilangan at sa Bulakan ay natagpuan niya ang mga taong handang makinig
sa kanya. Si Del Pilar ay sumulat ng mga propagandistang pamphlet sa
paraang maliwanag, mabisa at simpleng Tagalog lamang ang gamit.

Nailathala sa kanyang panahon ang kanyang Parodies of the Our Father, Hail
Mary, the Apostles" Creed, Ang Sampung Utos at Ang Catechism kung saan
naging epektibo ang propaganda kahit na magkakatulad ang pormat at habi
ng mga nobela.

Namatay si Del Pilar noong ika-4 ng Hulyo 1896 sa Barcelona, Espanya.
Sakit na tuberculosis ang kumitil sa kanyang buhay.

Hindi siya itinuturing na isang filibustero. Namatay siya nang walang poot sa
makapangyarihang bansa, subalit ipinakita niya na may galit siya sa mga
naghahari sa Pilipinas.

 

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan

Hanapin sa binasa ang mga sumusunod na salita sa ibaba. 

1. bayani

6.buhay

2. filibustero

7.namatay

3.  makapangyarihang bansa

8.malusog

4. mahusay

9.pumayat

5.propagandista

10.balanseng pagkain

Isulat ang pangungusap na kinapapalooban ng mga salita sa itaas.

 

anarule.gif (1534 bytes)

Pagsusulit

Bigyan ng buod ang binasang impormazyon tungkol sa mga kabataan sa Pilipinas. Itala ang mahahalagang detalye sa bawat talata.

Talata 1 Talata 2
 

 

Mahalagang Detalye.JPG (6114 bytes)

 

 

 

Talata 3 Talata 4

Talata 5

 

 

 

anarule.gif (1534 bytes)

Iba Pang Gawain