anabnr2.gif (15838 bytes)


Makulay ang kasaysayan ng bansang Pilipinas.  Puno ito ng mga pangyayaring makabuluhan pa rin hanggang sa kasalukuyan.  Basahin ang mga sumusunod na pangyayari sa kasaysayan ng mga Pilipino.

1887-Noong Abril 1, 1887, itinatag ang La Opinion, pang-araw-araw na pahayagan nina Julian del Pozo at Jesus Polanco, na pinamatnugutan ni Carlos Pe-aranda. 1902-Noong Abril 1, 1902, biglang
nagkaroon ng El Mercantile na inedit ni Jose Ma. Romero 1925-Noong Abril 1, 1925,
lumabas ang The Tribune, sister publication ng La Vanguardia at Taliba.
Hunyo 10, 1584 - Noong Hunyo 10, 1584 ang Royal Audiencia sa ilalim ng panguluhan ni Gobernador Heneral Santiago de Vera,
bilang pinuno ng ex officio, ay naglunsad ng public session nito. Binuo ito ng Presidente, tatlong hukom at isang piskal.
Hunyo 10, 1595 - Noong Hunyo 10, 1595 dumating sa Cavite si Antonio de Morga. Tagapayo ng gobyerno at successor ad interim sa Gobernador at Kapitan Heneral.
1571 - Noong Hunyo 24, 1571 ay nagtagala si Miguel Lopez de Legazpi, kasabay ng St. John's day, ng dalawang "alcaldes in ordinary," isang "alguacil mayor," at 12 "regidores" sa Maynila. 1962 - Noong Hunyo 24, 1862 ay ibinasura ni Pangulong Macapagal ang Peace and Amelioration Fund and Commission

 

1635- Noong Hunyo 25, 1635 ay naging gobernador-heneral si Sebastian Hurtado de
Corcuera. Nagbigay siya ng mga ordinansa para sa maayos na gobyerno, ipinatayo ang Jusuit mission sa Jolo, at ang Colegio de San Juan de Letran (1639) sa ilalim ng mga
Dominikano. 1865- Noong Hunyo 25, 1865 ay itinatag ang Bilibid Prison.
1897- Noong Hulyo 5, 1897 ay pinalaya si Apolinario Mabini ng mga Espanyol matapos mabilanggo sa loob ng 10 buwan. 1945- Noong Hulyo 5, 1945 ay naglabas ng proklamasyon si General Douglas MacArthur
na nagdedeklara ng "liberation" ng buong Pilipinas mula sa kamay ng Hapon.