anabnr2.gif (15838 bytes)

Panoorin ang isa sa mga pelikula sa ibaba at gawin ang nakatakdang sulatin sa ibaba:

kukongliwanag.JPG (6019 bytes)
(Manila in the Claws of Neon; Lino Brocka, 1975)

contemplacion2.jpg (5468 bytes)
Directed by Joel Lamangan, 1999

contemplacion.jpg (80372 bytes)

The Contoversial Film That broke all Box-office
records! Superstar of Philippine movies, Nora Aunor
brings to life the most talked about tragic life of Flor
Contemplacion, a Filipina domestic helper falsely
accused of a murder in singapore she coudn't have
committed. Her struggles for justice and freedom
mirrors th current realities of ordinary Overseas
Contract Workers. From the profound potrayal of the
star-studded cast to the directorial excellence of Joel
Lamangan, cenematographic expertise of Romy Vitug
and the scriptwriting genius of Ricky Lee, "the Flor
Contemplacion story", is truly a memorable
monumental drama of prevailing times

Gawain sa Panood:

Ang panonood ng pelikula ay waring isang pagtunghay sa sining at buhay.  Dahit dito, mahalaga ang pagdalumat sa kagandagan nito bilang produkto ng koletibong malikhang isipan at imahinasyon ng tao. Gayundin, kailangan ang maingat at pamanuring pagdama sa mga tauhan - sa kanilang iniisip, nadarama at ikinikilos at sa mga pangyayaring kinasasangkutan nila.  Sa kabuuan, kailangang suriin ang mga salik na tumulong upang maging ganap na buhay at masining ang pelikula.

Sa pamamagitan ng pan-aantas pahalagahan ang pangkalahatang merito ng pelikulang pinanonood:

5- mahusay na mahusay
4 - mahusay
3 - katamtaman
2 - mahina
1 - mahinang-mahina

Pamantayan Puntos Puna
Banghay
1.  Ayon sa hinihingi ng punto de bista at itinakdang panahon ang naratibong pamamaraan sa pelikula
2.  Bawat pangyayari ay nakatulong sa pagpapalutang ng karakter ng mga tauhan at tema ng pelikula.
3.  Makabuluhan ang naging paggamit ng foreshadowing at plasbak upang pamg-ugnay-ugnay ang mga pangyayari at panahon
4.  Makatotohanan at orihinal ang dayagolo ng mga tauhan. 
Pagganap
1.  Angkop ang pagganap ng mga tauhan ayon sa kanilang karakter.
2.  Naging malalim at nagkaron ng konsistensi ang kanilang pagganap.
Sinematograpiya
1.  Naaangkop at makabuluhan ang mga kagamitang biswal sa pelikula.
2.  Nakatulong ang pag-iilaw sa pagtatampok ng mga mahahalagang eksena.
3.  Malikhain at may layuning ang galaw ng kamera.
Musika
1.  May orihinalidad ang paglapat ng tunog
2.  Nakatulong ang awitin upang maunawaan ang tema ng pelikula
Disenyong Pangkasuotan
1.  Awtentiko at angko sa panahong iniinugan ng pelikula ang mga kasuotang ginagamit.