OFW Letters.JPG (5361 bytes)

ph-halik-082201.jpg (135555 bytes)

President Gloria Macapagal-Arroyo is mobbed by overseas Filipino workers during a visit to the Jati Freedom Textile Co., a garment factory in Bandar Seri Begawan in Brunei Darussalam. The President is on a three-day (Aug. 22-24) visit to Brunei to intensify friendly and economic relations between the Philippines and Brunei. (Malacanang Photo).

anarule.gif (1534 bytes)

I-klik ang audio icon at pakinggan ang pangbasa sa sanaysay.

Mga Propesyon
real.gif (626 bytes)

Sa lipunang Pinoy, ang katayuan ng isang tao ay madalas nakaakibat sa kanyang propesyon o trabaho.  Ang edukasyon ay ang tinuturing na mahalaga sa kulturang Pinoy, katulad din ng ibang mga bansa sa Asya.  Ito ay itinuturing na pasaporte upang mapaunlad ang katayuan ng isang tao sa lipunan.  Ang pagtatamo ng diploma sa larangan ng medisina, batas, pagtuturo, arkitektura at iba pa na maglalagay ng titulo sa tabi ng isang pangalan ay napakahalaga sa pamilyang Pilipino.   Sa katunayan, ang kaligayahan ng mga magulang sa pagtatapos ng kolehiyo ng kanilang ang mga anak ay ipinapahiwatig ng mga katagang, nakaraos din, may doktor na ako, may abugado na ako.  Kahit gaano kahirap tustusan ang pag-aaral, ang mga Pilipino ay handang magsakripisyo upang maidaos ang kanilang mga anak sa kolehiyo.

Ang mga propesyonal tulad ng mga guro, doktor, inhinyero, at abugado ay lubos na ginagalang sa Pilipinas.  Sa kabilang dako, ang mga taong nasa larangang politikal tulad ng mayor, gobernador, at senador ay itinuturing na mas mababa dahilan sa paniniwalang ang mga taong nasa pulitika ay hindi matapat.  Ito ay base sa pangkasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga namumuno at mga taong  malalapit sa kanila .  Kadalasan, ang  mga posisyon sa gobiyerno ay nagiging daan upang paunlarin ang kanilang mga sariling interes sa halip na ang kapakanan ng bayan.  Hindi ito nangangahulugan na walang matapat na pinuno sa bansa na inuuna ang kapakanan ng bayan sa pansariling interes.