anabnr2.gif (15838 bytes)

Click on the audio button to listen to the dialog below. 

Hanapbuhay

real.gif (626 bytes)

Ella:  O, saan ka pupunta, mare?

Aida:  Bibili ako ng dyaryo sa kanto.

Ella:  Bakit?  Tumaya ka ba sa lotto?

Aida:  Hindi, titingnan ko ang classified ads.   Kailangan kong mabasa ang "Jobs Market" ng Philippine Daily Inquirer.

Ella:   E, di maghahanap ka pala ng trabaho.  Anong klaseng trabaho? Para dito ba o sa ibang bansa?

Aida:  Gusto kong subukang makipagsapalaran sa California.  May nursing degree naman ako, eh.

Ella:  Di ba mahal ang bayad sa recruiter?  

Aida:  Mga 30 libo yata.  Ang mahal nga eh.  Uutang nga ako sa iyo, eh.

Ella:  Good luck, na lang.  Alam mo namang wala akong datung, eh.  Ang balita ko mahirap kumuha ng bisa.

Aida:  Salamat.  Di bale papadalhan kita ng make-up  kung sakaling palarin.