LEISURE ACTIVITIES

Pakinggan ang usapan nina Angie at Inna.   Sagutin ang tanong sa ibaba.

real.gif (626 bytes)

Angie: Hoy, kaibigan, gusto mo bang manood ng sine?
Inna: Ayoko, marami pa akong gagawin.
Angie: Sige na, ako ang magbabayad.
Inna: Hindi pwede kasi mag-aaral pa ako. May iksamen kasi ako bukas.
Angie: Magpahinga ka naman, mga dalawang oras lang naman ito.
Inna: Sorry talaga, hindi ako pwede.
Angie: Sige na nga sa ibang araw na lang. Ipagdarasal na lang kita sa iksamen mo.
Inna: Salamat ha.  Sa susunod talagang sasama na ako.

Follow-up Questions