Pabahay at Direksiyon

real.gif (626 bytes)

ALING TOYANG: Hoy, Mila kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita.
MILA: Oo nga, lumipat na kasi kami ng bahay.
ALING TOYANG: Saan?
MILA: Doon sa bayan ng San Juan.
ALING TOYANG: Talaga, may mga pinsan ako sa San Juan. Ibigay mo sa akin ang address mo para pagpunta ko, mabisita na rin kita.
MILA: O’ Sige, doon ako sa 188 kalye San Jose. Malapit  sa munisipyo at istasyon ng pulis.
ALING TOYANG: Parang hindi naman mahirap hanapin ang bahay mo. Magtatanong na lang ako.
MILA: Aasahan ko ang pagdalaw mo.