Pagkain at Pagluluto

real.gif (626 bytes)

Naglalakad sa labas ang magkaibigang Cluadia at Bella.  Medyo maingay sa labas.

CLAUDIA: Inaanyayahan ko kayo sa bahay. May salo-salo kami sa Lunes.
BELLA: Salamat, Ano ba ang okasyon?
CLAUDIA: Kaarawan ng anak ko, sampung taon na siya sa Lunes.
BELLA: Talaga, ano ang gusto mong dalhin namin?
CLAUDIA: Wala, huwag na kayong mag-abala pa.
MARIA: Ito naman parang hindi mo kami mga kaibigan. Ako na ang bahala sa cake, si Amor na ang bahala sa pansit
at si Bella ang bahala sa barbecue.
CLAUDIA: Mabuti naman at hindi na ako mahirapan pa sa kusina.
MARIA:  O sige tatawagan ko na lang si Bella at si Amor.
CLAUDIA: Pakisabi na lang sa kanila, Salamat, ha!