Panahon at Pananamit

real.gif (626 bytes)

ERNIE: Saan ka pupunta?
MARIA: Pupunta kami sa pinsan ko sa Chicago.
ERNIE: Enero ngayon, malamig doon.
MARIA: Magdadala nga ako ng sweter at mga damit na panlamig.
ERNIE: Bakit ngayon ka pupunta ng Amerika? Malamig ang panahon doon. Maghintay ka na lang pag mainit na.
MARIA: Pupunta ako ngayon kasi gusto kong maranasan ang taglamig sa Amerika at pati na rin ang makakita ng snow.
ERNIE: Happy trip na lang and have a safe journey.
MARIA: Salamat, ha!
ERNIE:  Pasalubong ko ha!