Payo at Puna

real.gif (626 bytes)

NANAY: Saan ka pupunta?
ANAK: Sa Bahay po ni Ana.
NANAY: Bakit?
ANAK: Sasamahan ko lang po si Susie kasi imbitado siya sa party nila.
NANAY: Anong oras ka uuwi?
ANAK: Maaga po, alas dies ng gabi.
NANAY: Ihahatid ka ba dito ni Susie?
ANAK: Opo, ihahatid po kami ng drayber niya.
NANAY: Mag-iingat ka anak, huwag kang iinom ng alak at magninigarilyo. Masama iyan sa iyo.
ANAK: Alam ko po iyon, inay.
NANAY: Mag-ingat ka sa mga hindi mo kakilala..
ANAK: Opo
NANAY: Hihintayin ka namin ng tatay mo.
ANAK: Aalis na po ako.
NANAY: O, Sige