Pistang Bayan
Source:  Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981).  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness   through Language.  University of Hawaii Press:  Honolulu

.wpe35.jpg (28256 bytes)

Use the on-line dictionary for difficult vocabulary words.  Click on the audio to listen to the text and then do the short email quiz below.real.gif (626 bytes)

Magkahalo ang relihiyon at kasayahan sa buhay ng mga Pilipino.   Namana nila ito sa mga kastila na sumakop sa Pilipinas na may apat na raang taon.

Ang pista ay kainan, inuman, mga palabas, paligsahan, palaro at paseyo ng mga banda ng musiko.  May nobena at rosaryo sa loob ng siyam na araw.   Nagdarasal ang mga tao sa kanilang patron.  Sa ika-siyam na araw ng kapistahan, nagpapasalamat sila sa nakaraang taon at humihingi ng isa pang mabuting taon, o ng masaganang ani.

Sa araw ng pista, ginigising ng musiko ang mga tao.  May misa sa simbahan.  Maraming tao.  May mga palaro at paligsahan.  Maingay kung pista.

May prusisyon sa gabi.  Iginagala ang imahen ng patron sa baryo o sa poblasyon.  May prusisyon sa ilog, kung malapit ang bayan doon.  Isinasakay ang imahen sa bangka.  Ang bangka ay may dekorasyon o palamuti.  Ang mga taong sumasama sa prusisyon ay nakasakay din sa bangka.

Sa ilang mga bayan, ang mga tao ay sumasayaw sa prusisyon.   Mayroon pang pintado ang mga mukha.  Umiinom din sila ng alak o tuba para maalis ang masamang ispiritu o inhibisyon sa kanilang katawan. 

Kung bisperas ng pista, may koronasyon ng reyna at ng kaniyang mga dama.  May sayawan pagkatapos ng pista.

Ang kagandahang-loob ng mga Pilipino ay higit na nakikita kung may pista.  Maraming handa ang lahat ng bahay.  May litson, adobo, at iba pang masasarap na luto.  Malaki ang gastos kung pista.  Masaya naman ang mga tao.

Ilang araw bago magpista, ang mga tao ay naglilinis ng kanilang mga bahay at mga paligid.  May mga magagandang kurtina sa mga bintana.  Ang mga walang silya ay humihiram o umuupa nito.  Bumibili o humihiram sila ng mga plato, kubyertos at mga gamit sa kusina at pagluluto.  Magaganda ang mga bahay kung pista.

Hindi lamang mga bahay ang may dekorasyon.  Ang mga kalye ay may dekorasyon din.  May mga ginupit-gupit na makukulay na papel.  Nakakabit ang mga ito sa pisi na ibinibitin sa mga daan.

Karaniwan kung pista, ang maybahay ay hindi nakakakain o nakakasimba dahil sa dami ng mga bisita.  Hindi rin nila nakikita ang mga pagdiriwang dahil pagod na pagod sila pagdating ng gabi.

Karaniwan din, pagkatapos ng pista, ubos ang handa at malaki ang utang ng naghanda.  Minsan, umaabot ng isang taon bago nila matapos bayaran ang kanilang utang.

 

QUIZ

This space shows a quiz in java-enabled browsers.