Basahin ang sanaynay tungkol sa pag-aasawa at pagliligawan sa kultrang Pilipino.  Gamitin ang "on-line" dictionary kung kinakailangan.  Kung gustong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio. Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

 

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan

Top

 

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

Makalumang Paraan ng Pag-aasawa

real.gif (626 bytes)

Ang makalumang paraan ng panliligaw ng Pilipino ay hindi mabisang paraan upang magkakilala ang babae't lalake ng tunay na ugali ng bawat isa.  Ang lalake ay hindi nagpapakita ng masamang ugali at ang babae naman ay walang ipinakikita kundi kahinhinan.  Wala ring pagkakataong malaman nila kung ano ang iniisip ng bawa't isa tungkol sa mga bagay na mahalaga sa mabuting pagsasamahan.   Hindi nila pinag-uusapan kung gaano karami ang gustong anakin o kung kailan kaya pasisimulan ang pagkakaroon ng mga anak.  Ang kaugalian ay magkaroon ng anak kaagad, at ma mabuti kung lalaki ang panganay.

Hindi rin gaanong iniintindi kung ano ang kanilang magiging kabuhayan pagka't may maaasahan silang magulang na matutuluyan at matatakbuhan kung sakali man.  Sa madaling salita, kadalasan ang alam lang nila ukol sa isa't isa ay sila'y nag-iibigan.  Ang iba pa nga ay nagpapakasal ayon sa kasunduan ng kanilang magulang.

Nguni't bakit nagiging isang tagumpay ang ganitong paraan ng pag-aasawa?  Marahil siguro'y dahil sa itinuturing na sagradong sakramento ang pag-aasawa.  Walang diborsiyo sa mga Katolikong Pilipino at kung kasal na ang isang babae't lalake, pinagsusumikapan nilang maging mabuti ang kanilang pagsasamahan.  Natututo silang magbigayan sa isa't-isa at magpasensiya kung may hindi pagkakaintindihan.  Mula pa sa pagkabata, tinuturuan na ang anak na babae ng wastong pamamahay, kaya't hindi na mahirap masanay magbahay.  Ang pinakamahalaga niyang tungkulin ay sa kanyang pamilya.

Ang lalake man ay inaasahang maging ulirang asawa at butihing ama, nguni't kung siya'y matuksong maglagalag, siya ay pintatawad at hinahayaang bumalik sa sinapupunan ng kanyang pamilya.

Ang isa sa pinakamahalagang pakay ng pag-aasawa ay ang magkaroon ng mga anak na maipagmamalaki at siyang magiging gabay sa katandaan ng sa kanila'y lumalang.

Source:  Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981).  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness   through Language.  University of Hawaii Press:  Honolulu.

 

Top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

Top

anarule.gif (1534 bytes)